Luftningsventiler

Automatisk avluftningsventil av segjärn med dubbla O-ringar och invändigt gängad anslutning. Förhindrar luftansamling i rörledningens höjdpunkter i ledningar med rena vätskor. Lägsta tryck i ledning 0,1 bar. <br />
Avluftningsventil VM6127
Automatisk avluftningsventil av segjärn med dubbla O-ringar och invändigt gängad anslutning. Förhindrar luftansamling i rörledningens höjdpunkter i ledningar med rena vätskor. Lägsta tryck i ledning 0,1 bar.
Automatisk luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. För in- och utflöde av luft och gaser i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6126M
Automatisk luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. För in- och utflöde av luft och gaser i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. För kontrollerat utflöde av luft i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6126M AS
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. För kontrollerat utflöde av luft i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Automatisk luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6126M RFP
Automatisk luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Automatisk luftningsventil av segjärn med flänsar. För evakuering av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6128
Automatisk luftningsventil av segjärn med flänsar. För evakuering av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med flänsar. För kontrollerat utflöde av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6128 AS
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med flänsar. För kontrollerat utflöde av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Automatisk luftningsventil av segjärn med flänsar. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6128 RFP
Automatisk luftningsventil av segjärn med flänsar. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Automatisk luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. För evakuering av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6129
Automatisk luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. För evakuering av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. För kontrollerat utflöde av luft  i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6129 AS
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. För kontrollerat utflöde av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Automatisk luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.
Luftningsventil VM6129 RFP
Automatisk luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.