Luftningsventiler

Automatisk avluftningssluftningsventil för rena vätskor som förhindrar luftansamling i rörledningens höjdpunkter. Består av ett ventilhus och en i ventilhuset rörlig flottörkula. Enkelt säte. Dubbla O-ringar. Lägsta tryck i ledning 0,1 bar.
Avluftningsventil VM6127
Automatisk avluftningssluftningsventil för rena vätskor som förhindrar luftansamling i rörledningens höjdpunkter. Består av ett ventilhus och en i ventilhuset rörlig flottörkula. Enkelt säte. Dubbla O-ringar. Lägsta tryck i ledning 0,1 bar.
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Släpper in stora mängder luft vid tömning av rörledning för att undvika skadligt vakuum. Försedd med dräneringsventil. 
Luftningsventil VM6126M
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Släpper in stora mängder luft vid tömning av rörledning för att undvika skadligt vakuum. Försedd med dräneringsventil. 
Automatisk tryckslagsdämpande (AS)  för evakuering av luft och gaser på dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Släpper in stora mängder luft vid tömning av rörledning för att undvika skadligt vakuum. Försedd med dräneringsventil. 
Luftningsventil VM6126M AS
Automatisk tryckslagsdämpande (AS)  för evakuering av luft och gaser på dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Släpper in stora mängder luft vid tömning av rörledning för att undvika skadligt vakuum. Försedd med dräneringsventil. 
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP). Släpper in stora mängder luft vid tömning av rörledning för att undvika skadligt vakuum. Försedd med dräneringsventil. 
Luftningsventil VM6126M RFP
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP). Släpper in stora mängder luft vid tömning av rörledning för att undvika skadligt vakuum. Försedd med dräneringsventil. 
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard. Avluftningsböj standard DN 50/65.
Luftningsventil VM6128
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard. Avluftningsböj standard DN 50/65.
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard. Avluftningsböj standard DN 50/65.
Luftningsventil VM6128 AS
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard. Avluftningsböj standard DN 50/65.
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP). Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard. Avluftningsböj standard DN 50/65.
Luftningsventil VM6128 RFP
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP). Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard. Avluftningsböj standard DN 50/65.
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard.
Luftningsventil VM6129
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard.
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard.
Luftningsventil VM6129 AS
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard.
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP). Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard.
Luftningsventil VM6129 RFP
Automatisk luftningsventil för evakuering av luft och gaser på avloppsnät och i pumpstationer. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP). Försedd med komprimeringskammare som förhindrar att avlopp kommer i kontakt med avluftningsmekanismen. Dräneringsventil standard.