MAG-mätare

Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt konduktiva ledande vätskor.
MAG-mätare VM 9023 Optiflux 1000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt konduktiva ledande vätskor.
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt konduktiva ledande vätskor. Godkänd för dricksvatten.
MAG-mätare VM 9024 Optiflux 2000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt konduktiva ledande vätskor. Godkänd för dricksvatten.
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt konduktiva ledande vätskor. Lätt att installera.
MAG-mätare VM 9025 Optiflux 4000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt konduktiva ledande vätskor. Lätt att installera.
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt konduktiva ledande vätskor. Lätt att installera.
MAG-mätare VM 9026 Optiflux 5000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt konduktiva ledande vätskor. Lätt att installera.
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning, bräddmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt ledande vätskor. Dricksvattengodkänd.
MAG-mätare VM 9028 Waterflux 3000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning, bräddmätning i fyllda rör. Passar alla elektriskt ledande vätskor. Dricksvattengodkänd.
Magnetisk induktiv flödesmätare för mätning av grundvatten,  dricksvatten, avloppsvatten, bräddflöden, bräddmätning, slam, industrivatten och saltvatten.  Konstruktion för användning i delvis fyllda rör. Utgångar; analog,  frekvens/puls, relä/status. HART®.
MAG-mätare VM 9030 Tidalflux 4300 F
Magnetisk induktiv flödesmätare för mätning av grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten, bräddflöden, bräddmätning, slam, industrivatten och saltvatten. Konstruktion för användning i delvis fyllda rör. Utgångar; analog, frekvens/puls, relä/status. HART®.
Magnetisk induktiv flödesmätare för vätskor och slurry. Justerbart injusteringsområde 1-8 m/s. Gängas fast i en 1" rörkoppling som medföljer leveransen. Robust konstruktion. Inga rörliga delar.
MAG-mätare VM 9807 DWM 2000
Magnetisk induktiv flödesmätare för vätskor och slurry. Justerbart injusteringsområde 1-8 m/s. Gängas fast i en 1" rörkoppling som medföljer leveransen. Robust konstruktion. Inga rörliga delar.