MAG-mätare

Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor.
MAG-mätare VM 9023 Optiflux 1000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor.
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor. Godkänd för dricksvatten.
MAG-mätare VM 9024 Optiflux 2000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor. Godkänd för dricksvatten.
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor. Lätt att installera.
MAG-mätare VM 9025 Optiflux 4000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor. Lätt att installera.
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor. Lätt att installera.
MAG-mätare VM 9026 Optiflux 5000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor. Lätt att installera.
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning, bräddmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor. Dricksvattengodkänd. Kräver inga raksträckor vid montering.
MAG-mätare VM 9028 Waterflux 3000
Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör i helsvetsad konstruktion och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer; flödesmätning, bräddmätning i fyllda rör. Lämplig för elektriskt ledande vätskor. Dricksvattengodkänd. Kräver inga raksträckor vid montering.
Magnetisk induktiv flödesmätare för mätning av grundvatten,  dricksvatten, avloppsvatten, bräddflöden, bräddmätning, slam, industrivatten och saltvatten.  Konstruktion för användning i delvis fyllda rör. Utgångar; analog,  frekvens/puls, relä/status. HART®.
MAG-mätare VM 9030 Tidalflux 4300 F
Magnetisk induktiv flödesmätare för mätning av grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten, bräddflöden, bräddmätning, slam, industrivatten och saltvatten. Konstruktion för användning i delvis fyllda rör. Utgångar; analog, frekvens/puls, relä/status. HART®.
Magnetisk induktiv flödesmätare för vätskor och slurry. Justerbart injusteringsområde 1-8 m/s. Gängas fast i en 1" rörkoppling som medföljer leveransen. Robust konstruktion. Inga rörliga delar.
MAG-mätare VM 9807 DWM 2000
Magnetisk induktiv flödesmätare för vätskor och slurry. Justerbart injusteringsområde 1-8 m/s. Gängas fast i en 1" rörkoppling som medföljer leveransen. Robust konstruktion. Inga rörliga delar.