Monteringsboxar

Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Kan inte uppta rörelser eller avvinklingar. Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox VM 3182
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Kan inte uppta rörelser eller avvinklingar. Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Kan inte uppta rörelser eller avvinklingar. Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox VM 3183
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Kan inte uppta rörelser eller avvinklingar. Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox för vätskor och gaser. Flänssida anpassad för exempelvis skjutspjällventiler samt vridspjällventiler i lugsutförande. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox VM 3186
Monteringsbox för vätskor och gaser. Flänssida anpassad för exempelvis skjutspjällventiler samt vridspjällventiler i lugsutförande. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox för vätskor och gaser. Flänssida anpassad för exempelvis skjutspjällventiler samt vridspjällventiler i lugsutförande. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox VM 3187
Monteringsbox för vätskor och gaser. Flänssida anpassad för exempelvis skjutspjällventiler samt vridspjällventiler i lugsutförande. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör. Invändigt och utvändigt epoxymålad. Dricksvattengodkänd EPDM enligt EN 681.
Monteringsbox VM 3188
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör. Invändigt och utvändigt epoxymålad. Dricksvattengodkänd EPDM enligt EN 681.