Nivågivare VM9827
Dränkbar nivågivare för mätning i kärl där tryckuttag i botten inte önskas eller är möjligt, exempelvis pumpgropar, dammar, plasttankar m.m. Mycket säker mätning under lång tid. Inget referensrör behövs i sondkabeln till nivågivaren. Eftersom inget referensrör finns i sondkabeln är det mycket lätt att ändra kabellängden. Åsksäker.
 

TEKNISK INFORMATION OCH DOKUMENTATION

 

Teknisk information

Temperatur
Max +70°C

Dokumentation för nedladdning

Montageanvisning Produktblad

Bygglängder

DN PN mm