Nivåställ

Nivåställ av reflektionstyp för indikering av vätskenivå. Den optimala lösningen för mättad ånga upp till 20 bar. Består av nivåvisare, kikkranar för övre och nedre avstängning samt utblåsning. Justerbart centrumavstånd. Valfri synriktning.
Nivåställ VM 9501
Nivåställ av reflektionstyp för indikering av vätskenivå. Den optimala lösningen för mättad ånga upp till 20 bar. Består av nivåvisare, kikkranar för övre och nedre avstängning samt utblåsning. Justerbart centrumavstånd. Valfri synriktning.
Nivåställ av transparent typ för indikering av vätskenivå. Rekommenderas för ånga och processapplikationer. Färgade media är mycket lätta att avläsa. Består av nivåvisare, kikkranar för övre och nedre avstängning samt utblåsning. Justerbart centrumavstånd. Valfri synriktning.
Nivåställ VM 9502
Nivåställ av transparent typ för indikering av vätskenivå. Rekommenderas för ånga och processapplikationer. Färgade media är mycket lätta att avläsa. Består av nivåvisare, kikkranar för övre och nedre avstängning samt utblåsning. Justerbart centrumavstånd. Valfri synriktning.
Magnetnivåställ för indikering av vätskenivå. Särskilt lämplig för applikationer där farliga och giftiga vätskor och ångor är inblandade. För tryck upp till 150 bar. Underhållsfritt, behöver ej nollpunktsjusteras. Typgodkänt av SA, TÜV, Lloyds samt flera andra klassningssällskap.
Nivåställ VM 9600
Magnetnivåställ för indikering av vätskenivå. Särskilt lämplig för applikationer där farliga och giftiga vätskor och ångor är inblandade. För tryck upp till 150 bar. Underhållsfritt, behöver ej nollpunktsjusteras. Typgodkänt av SA, TÜV, Lloyds samt flera andra klassningssällskap.