Ovalhjulsmätare

Robust ovalhjulsmätare för applikationer med homogena, lågviskösa och icke-slitande media fria från partiklar, exempelvis vatten, oljor, alkalier, syra, fett, alkohol, bränsle, lösningsmedel, färg, bläck. Kräver inga raksträckor. Kompakt design. Flödesriktning från vänster till höger.
Ovalhjulsmätare VM 9050
Robust ovalhjulsmätare för applikationer med homogena, lågviskösa och icke-slitande media fria från partiklar, exempelvis vatten, oljor, alkalier, syra, fett, alkohol, bränsle, lösningsmedel, färg, bläck. Kräver inga raksträckor. Kompakt design. Flödesriktning från vänster till höger.
Robust ovalhjulsmätare för applikationer med homogena, lågviskösa och icke-slitande media fria från partiklar, exempelvis vatten, oljor, alkalier, syra, fett, alkohol, bränsle, lösningsmedel, färg, bläck. Kräver inga raksträckor. Kompakt design. Flödesriktning från vänster till höger.
Ovalhjulsmätare VM 9051
Robust ovalhjulsmätare för applikationer med homogena, lågviskösa och icke-slitande media fria från partiklar, exempelvis vatten, oljor, alkalier, syra, fett, alkohol, bränsle, lösningsmedel, färg, bläck. Kräver inga raksträckor. Kompakt design. Flödesriktning från vänster till höger.
Robust ovalhjulsmätare för applikationer med homogena, lågviskösa och icke-slitande media fria från partiklar, exempelvis vatten, oljor, alkalier, syra, fett, alkohol, bränsle, lösningsmedel, färg, bläck. Kräver inga raksträckor. Kompakt design. Flödesriktning från vänster till höger.
Ovalhjulsmätare VM 9052
Robust ovalhjulsmätare för applikationer med homogena, lågviskösa och icke-slitande media fria från partiklar, exempelvis vatten, oljor, alkalier, syra, fett, alkohol, bränsle, lösningsmedel, färg, bläck. Kräver inga raksträckor. Kompakt design. Flödesriktning från vänster till höger.
Robust ovalhjulsmätare för applikationer med homogena, lågviskösa och icke-slitande media fria från partiklar, exempelvis vatten, oljor, alkalier, syra, fett, alkohol, bränsle, lösningsmedel, färg, bläck. Kräver inga raksträckor. Kompakt design. Flödesriktning från vänster till höger.
Ovalhjulsmätare VM 9053
Robust ovalhjulsmätare för applikationer med homogena, lågviskösa och icke-slitande media fria från partiklar, exempelvis vatten, oljor, alkalier, syra, fett, alkohol, bränsle, lösningsmedel, färg, bläck. Kräver inga raksträckor. Kompakt design. Flödesriktning från vänster till höger.