Pneumatiska manöverdon

Pneumatiskt dubbelverkande don för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Styrtryck 2,5-8 bar. Matas med filtrerad tryckluft, torr eller smord. Justerbara ändlägen.
Pneumatiskt dubbelverkande manöverdon VM9300
Pneumatiskt dubbelverkande don för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Styrtryck 2,5-8 bar. Matas med filtrerad tryckluft, torr eller smord. Justerbara ändlägen.
Pneumatiskt dubbelverkande don för on-off och reglering av ventiler som  manövreras 90 grader. Styrtryck 1,5-8 bar. Matas med filtrerad  tryckluft, neutral gas, vatten eller hydraulolja (rumstemperatur).  Justerbara ändlägen.
Pneumatiskt dubbelverkande manöverdon VM9410
Pneumatiskt dubbelverkande don för on-off och reglering av ventiler som manövreras 90 grader. Styrtryck 1,5-8 bar. Matas med filtrerad tryckluft, neutral gas, vatten eller hydraulolja (rumstemperatur). Justerbara ändlägen.
Pneumatiskt enkelverkande don med fjäderretur för automatisering av ventiler som  manövreras 90 grader. Styrtryck 2,5-8 bar. Matas med filtrerad  tryckluft, torr eller smord. Justerbara ändlägen.
Pneumatiskt enkelverkande manöverdon VM9311
Pneumatiskt enkelverkande don med fjäderretur för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Styrtryck 2,5-8 bar. Matas med filtrerad tryckluft, torr eller smord. Justerbara ändlägen.
Pneumatiskt enkelverkande don för on-off och reglering av ventiler som  manövreras 90 grader. Styrtryck 1,5-7 bar. Matas med filtrerad  tryckluft, neutral gas, vatten eller hydraulolja (rumstemperatur).  Justerbara ändlägen.
Pneumatiskt enkelverkande manöverdon VM9411
Pneumatiskt enkelverkande don för on-off och reglering av ventiler som manövreras 90 grader. Styrtryck 1,5-7 bar. Matas med filtrerad tryckluft, neutral gas, vatten eller hydraulolja (rumstemperatur). Justerbara ändlägen.