Flödesmätare

Mätare med 3 stycken programmerbara reläutgångar för flödesmätning, bräddmätning, nivåstyrning, volymberäkning, alarm. Utrustas med givare i VM 9820 dB-serien. Kan även utrustas med givare VM 9820 MACH3 för flödesmätning. Svensk programvara.
Flödesmätare VM 9820 Ultra 3
Mätare med 3 stycken programmerbara reläutgångar för flödesmätning, bräddmätning, nivåstyrning, volymberäkning, alarm. Utrustas med givare i VM 9820 dB-serien. Kan även utrustas med givare VM 9820 MACH3 för flödesmätning. Svensk programvara.
Flödesmätare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media. Konstruktion för användning i fyllda rör med en diameter på 100-800 mm. Korskorrelation med digital mönsterdetektering. Inga elektroder, ingen konduktans behövs. Mycket hög noggrannhet.
Flödesmätare VM 9903 NFP
Flödesmätare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media. Konstruktion för användning i fyllda rör med en diameter på 100-800 mm. Korskorrelation med digital mönsterdetektering. Inga elektroder, ingen konduktans behövs. Mycket hög noggrannhet.
Flödesmätare för kontinuerlig flödesmätning, flödesreglering, bräddregistrering och lagring av mätdata i lätt till kraftigt förorenade vatten. Korskorrelation med digital mönsterdetektering. Enkel installation. ATEX-godkänd för zon 1.
Flödesmätare VM 9904 NivuFlow 750
Flödesmätare för kontinuerlig flödesmätning, flödesreglering, bräddregistrering och lagring av mätdata i lätt till kraftigt förorenade vatten. Korskorrelation med digital mönsterdetektering. Enkel installation. ATEX-godkänd för zon 1.
Flödesmätare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer och behandlingssystem för bräddavlopp och avloppsreningsverk. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör och kanaler. Dopplerteknik.
Flödesmätare VM 9905 OCM F
Flödesmätare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer och behandlingssystem för bräddavlopp och avloppsreningsverk. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör och kanaler. Dopplerteknik.
Flödesmätare för flödesmätning av rena till lätt förorenade media med varierande konsistens. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör, rännor, kanaler och vattendrag. Löptidsmätning med ultraljud och digital mönsterdetektering. Enkel idriftsättning.
Flödesmätare VM 9910 NivuChannel
Flödesmätare för flödesmätning av rena till lätt förorenade media med varierande konsistens. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör, rännor, kanaler och vattendrag. Löptidsmätning med ultraljud och digital mönsterdetektering. Enkel idriftsättning.
Flödesmätare för flödesmätning av rena till lätt förorenade media med varierande konsistens. Konstruktion för användning i fyllda rör. Löptidsmätning med ultraljud och digital mönsterdetektering. Kanalgivare eller rörgivare beroende på applikation.Kostnadseffektiv.
Flödesmätare VM 9911 NivuSonic
Flödesmätare för flödesmätning av rena till lätt förorenade media med varierande konsistens. Konstruktion för användning i fyllda rör. Löptidsmätning med ultraljud och digital mönsterdetektering. Kanalgivare eller rörgivare beroende på applikation.Kostnadseffektiv.
Batteridriven utanpåliggande flödesmätare för homogena vätskor. För rör 15-6000 mm av de flesta material. Användningsområden; dricksvatten, olja- och kemisk industri, värme- och kylanläggningar, energiverk, livsmedelsindustri, mekanisk industri, processindustri.
Portabel flödesmätare VM 9021P NivuSonic CO 100P
Batteridriven utanpåliggande flödesmätare för homogena vätskor. För rör 15-6000 mm av de flesta material. Användningsområden; dricksvatten, olja- och kemisk industri, värme- och kylanläggningar, energiverk, livsmedelsindustri, mekanisk industri, processindustri.
Batteridriven flödesmätare bestående av ett par eller två par givare samt en signalomvandlare. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Av ultraljudstyp för mätning av homogena vätskor. För rör av de flesta material. Levereras i en praktisk väska på hjul.
Portabel flödesmätare VM 9033P Optisonic 6400
Batteridriven flödesmätare bestående av ett par eller två par givare samt en signalomvandlare. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Av ultraljudstyp för mätning av homogena vätskor. För rör av de flesta material. Levereras i en praktisk väska på hjul.
Batteridriven portabel flödesmätare för mätning av flödets faktiska strömningsprofil. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör, kanaler och diken med många olika former och dimensioner. Korskorrelation med digital mönsterdetektering. Enkel installation.
Portabel flödesmätare VM 9902 PCM 4
Batteridriven portabel flödesmätare för mätning av flödets faktiska strömningsprofil. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör, kanaler och diken med många olika former och dimensioner. Korskorrelation med digital mönsterdetektering. Enkel installation.
Portabel flödesmätare för flödesmätning i VA-nät. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör, kanaler med många olika former och dimensioner samt fria profiler. Dopplerteknik. Bottenmontage. Levereras med eller utan integrerad höjdmätning.
Portabel flödesmätare VM 9906 PCM F
Portabel flödesmätare för flödesmätning i VA-nät. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör, kanaler med många olika former och dimensioner samt fria profiler. Dopplerteknik. Bottenmontage. Levereras med eller utan integrerad höjdmätning.
Utanpåliggande flödesmätare för homogena vätskor. För rör 15-6000 mm av de flesta material. Användningsområden; dricksvatten, olja- och kemisk industri, värme- och kylanläggningar, energiverk, livsmedelsindustri, mekanisk industri, processindustri.
Utanpåliggande flödesmätare VM 9021S NivuSonic CO 100S
Utanpåliggande flödesmätare för homogena vätskor. För rör 15-6000 mm av de flesta material. Användningsområden; dricksvatten, olja- och kemisk industri, värme- och kylanläggningar, energiverk, livsmedelsindustri, mekanisk industri, processindustri.
Utanpåliggande flödesmätare bestående av ett par eller två par givare samt en signalomvandlare. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Av ultraljudstyp för mätning av homogena vätskor. För metallrör, plaströr och betongrör. HART®-kommunikation.
Utanpåliggande flödesmätare VM 9033 Optisonic 6300
Utanpåliggande flödesmätare bestående av ett par eller två par givare samt en signalomvandlare. För VA-applikationer; flödesmätning i fyllda rör. Av ultraljudstyp för mätning av homogena vätskor. För metallrör, plaströr och betongrör. HART®-kommunikation.