Radar

2-tråds radarbaserad nivåmätare som mäter nivå och avstånd i tankar med vätskor eller fasta partiklar. Kan även mäta skiljeytor och dubbla nivåer, till exempel skum och olja. För montage i tankar, cisterner, silos och liknande. Ingen kalibrering.
Nivåmätare VM 9850 Optiflex 1300 C
2-tråds radarbaserad nivåmätare som mäter nivå och avstånd i tankar med vätskor eller fasta partiklar. Kan även mäta skiljeytor och dubbla nivåer, till exempel skum och olja. För montage i tankar, cisterner, silos och liknande. Ingen kalibrering.
Radarbaserad nivåmätare som mäter nivå, avstånd och volym på vätskor i svåra driftsmiljöer, till exempel där det förekommer mycket skum och i rökig och dammig atmosfär. För montage i tankar, cisterner, silos och liknande. Passar olika typer av sensorer.
Nivåmätare VM 9851 Optiwave 7300 C
Radarbaserad nivåmätare som mäter nivå, avstånd och volym på vätskor i svåra driftsmiljöer, till exempel där det förekommer mycket skum och i rökig och dammig atmosfär. För montage i tankar, cisterner, silos och liknande. Passar olika typer av sensorer.
Beröringsfri FMCW radargivare för mätning av nivå, utrymme, distans eller volym i vätskor och fasta media. Kombineras med nivåmätare i serie VM 9820 Blackbox och serie Ultra. Penetrerar icke metalliska material vilket innebär att håltagning ej krävs i exempelvis kemikalietankar av glasfiber. Även för trycksatta kärl -1 till +4 bar. Skyddsklass IP68. Explosionsskydd. CE-godkänd.
Radargivare VM 9818 dBR 16
Beröringsfri FMCW radargivare för mätning av nivå, utrymme, distans eller volym i vätskor och fasta media. Kombineras med nivåmätare i serie VM 9820 Blackbox och serie Ultra. Penetrerar icke metalliska material vilket innebär att håltagning ej krävs i exempelvis kemikalietankar av glasfiber. Även för trycksatta kärl -1 till +4 bar. Skyddsklass IP68. Explosionsskydd. CE-godkänd.