Radar

Radar flödesmätare med bräddningsgivare, sedimentdetektering och automatisk kalibrering. En beröringsfri lösning för öppna kanaler. Moduluppbyggt, en lämplig lösning för varje applikation.
Flödesmätare VM 9907 NivuFlow 550 / 7550
Radar flödesmätare med bräddningsgivare, sedimentdetektering och automatisk kalibrering. En beröringsfri lösning för öppna kanaler. Moduluppbyggt, en lämplig lösning för varje applikation.