Reglerventiler

Antitryckslagventil i segjärn med flänsar och försedd med dräneringsventil. Förebygger skadliga effekter från tryckslag genom att släppa ut övertryck. Inställningsområde 0-8 bar. Dricksvattengodkänd.
Antitryckslagventil VM7650
Antitryckslagventil i segjärn med flänsar och försedd med dräneringsventil. Förebygger skadliga effekter från tryckslag genom att släppa ut övertryck. Inställningsområde 0-8 bar. Dricksvattengodkänd.
Flottörventil av rostfritt stål/silikon med fullt genomlopp och utvändig gänga. Progressiv stängning. Stänger vid stigande nivå. Lämplig för vätskor.
Flottörventil VM6648
Flottörventil av rostfritt stål/silikon med fullt genomlopp och utvändig gänga. Progressiv stängning. Stänger vid stigande nivå. Lämplig för vätskor.
3-vägs flottörventil av segjärn/PTFE med flänsar. Tät även vid låga tryck. Stänger vid stigande nivå. Horisontellt eller vertikalt utlopp. Godkänd för dricksvatten. Lämplig för kontroll av nivå i tankar och reservoarer.
Flottörventil VM6710
3-vägs flottörventil av segjärn/PTFE med flänsar. Tät även vid låga tryck. Stänger vid stigande nivå. Horisontellt eller vertikalt utlopp. Godkänd för dricksvatten. Lämplig för kontroll av nivå i tankar och reservoarer.
Reglerventil av gjutjärn med flänsar och ratt, PN 16. Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Avlastad packbox vid fullt öppen ventil. Lägesindikator. Lämplig för reglering av vätskor, ånga och gaser.
Reglerventil VM5803
Reglerventil av gjutjärn med flänsar och ratt, PN 16. Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Avlastad packbox vid fullt öppen ventil. Lägesindikator. Lämplig för reglering av vätskor, ånga och gaser.
Reglerventil av stål med flänsar och ratt, PN 40. Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Avlastad packbox vid fullt öppen ventil. Lägesindikator. Lämplig för reglering av vätskor, ånga och gaser.
Reglerventil VM5811
Reglerventil av stål med flänsar och ratt, PN 40. Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Avlastad packbox vid fullt öppen ventil. Lägesindikator. Lämplig för reglering av vätskor, ånga och gaser.
Reglerventil komplett med pneumatiskt 250 cm<sup>2</sup>, 400 cm<sup>2</sup> eller 800 cm<sup>2</sup> manöverdon. Styrtryck max 6 bar. Fjäder stänger ventil. Metalltätande ventil av gjutjärn med flänsar och ratt, PN 16. Lämplig för reglering av gaser, hetvatten, kylvatten, olja och ånga.
Reglerventil VM5890
Reglerventil komplett med pneumatiskt 250 cm2, 400 cm2 eller 800 cm2 manöverdon. Styrtryck max 6 bar. Fjäder stänger ventil. Metalltätande ventil av gjutjärn med flänsar och ratt, PN 16. Lämplig för reglering av gaser, hetvatten, kylvatten, olja och ånga.
Mjuktätande ringkolvventil av segjärn med flänsar och hus i ett stycke. Lämplig för höga tryckfall, eliminerar kavitation. Exakt kontroll redan från 4% öppen ventil vilket ger ett kontrollområde på 96%. Konstruktionen förhindrar vattenansamling i ventilen. Optimal täthet, lågt slitage. Lämplig för reglering av dricksvatten, råvatten och luft.
Ringkolvventil VM5200
Mjuktätande ringkolvventil av segjärn med flänsar och hus i ett stycke. Lämplig för höga tryckfall, eliminerar kavitation. Exakt kontroll redan från 4% öppen ventil vilket ger ett kontrollområde på 96%. Konstruktionen förhindrar vattenansamling i ventilen. Optimal täthet, lågt slitage. Lämplig för reglering av dricksvatten, råvatten och luft.
Självverkande temperaturreglerventil av gjutjärn med flänsar, PN 16. Stänger vid stigande temperatur. Enkel och exakt inställning, justerbart inställningsområde. Får inte användas i system enligt TRD 110. Lämplig för ånga, hett vatten och hetolja.
Temperaturreglerventil VM5190
Självverkande temperaturreglerventil av gjutjärn med flänsar, PN 16. Stänger vid stigande temperatur. Enkel och exakt inställning, justerbart inställningsområde. Får inte användas i system enligt TRD 110. Lämplig för ånga, hett vatten och hetolja.
Självverkande temperaturreglerventil av segjärn med flänsar, PN 25. Stänger vid stigande temperatur. Enkel och exakt inställning, justerbart inställningsområde. Lämplig för ånga, hett vatten och hetolja.
Temperaturreglerventil VM5191
Självverkande temperaturreglerventil av segjärn med flänsar, PN 25. Stänger vid stigande temperatur. Enkel och exakt inställning, justerbart inställningsområde. Lämplig för ånga, hett vatten och hetolja.
Självverkande temperaturreglerventil av stål med flänsar, PN 40. Stänger vid stigande temperatur. Enkel och exakt inställning, justerbart inställningsområde. Lämplig för ånga, hett vatten och hetolja.
Temperaturreglerventil VM5192
Självverkande temperaturreglerventil av stål med flänsar, PN 40. Stänger vid stigande temperatur. Enkel och exakt inställning, justerbart inställningsområde. Lämplig för ånga, hett vatten och hetolja.
Självverkande temperaturreglerventil av syrafast stål med flänsar, PN 40. Stänger vid stigande temperatur. Enkel och exakt inställning, justerbart inställningsområde. Lämplig för ånga, hett vatten och hetolja.
Temperaturreglerventil VM5193
Självverkande temperaturreglerventil av syrafast stål med flänsar, PN 40. Stänger vid stigande temperatur. Enkel och exakt inställning, justerbart inställningsområde. Lämplig för ånga, hett vatten och hetolja.
Tryckavlastningsventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Skyddar systemet mot skadliga effekter av tryckslag orsakat av pumpfel. Tack vare ventilens styrkrets kommer ventilen att agera genom tryckavlastning vid ökande tryck, men också förväntande av tryckslag vid pumpfel, och därmed agera närapå ögonblickligen.
Tryckavlastningsventil VM7695 XLC 321
Tryckavlastningsventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Skyddar systemet mot skadliga effekter av tryckslag orsakat av pumpfel. Tack vare ventilens styrkrets kommer ventilen att agera genom tryckavlastning vid ökande tryck, men också förväntande av tryckslag vid pumpfel, och därmed agera närapå ögonblickligen.
Tryckavlastningsventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Skyddar systemet mot skadliga effekter av tryckslag orsakat av pumpfel. Tack vare ventilens styrkrets kommer ventilen att agera genom tryckavlastning vid ökande tryck, men också förväntande av tryckslag vid pumpfel, och därmed agera närapå ögonblickligen.
Tryckavlastningsventil VM7695 XLC 421
Tryckavlastningsventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Skyddar systemet mot skadliga effekter av tryckslag orsakat av pumpfel. Tack vare ventilens styrkrets kommer ventilen att agera genom tryckavlastning vid ökande tryck, men också förväntande av tryckslag vid pumpfel, och därmed agera närapå ögonblickligen.
Direktverkande tryckavlastningsventil i segjärn med flänsar och slitstark kägla, okänslig för partiklar. Levereras med tryckmätare och avstängningsventil. För tryckhållning/överströmning av vatten, luft och vätskor i vattenledningar och vid pumpar.
Tryckavlastningsventil VM7890
Direktverkande tryckavlastningsventil i segjärn med flänsar och slitstark kägla, okänslig för partiklar. Levereras med tryckmätare och avstängningsventil. För tryckhållning/överströmning av vatten, luft och vätskor i vattenledningar och vid pumpar.
Pilotstyrd reglerventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt minimumvärde och behåller/reducerar samtidigt nedströmstrycket så att inte sjunker under ett förutbestämt tryck.
Tryckreducerings- och tryckhållningsventil VM7695 XLC 312
Pilotstyrd reglerventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt minimumvärde och behåller/reducerar samtidigt nedströmstrycket så att inte sjunker under ett förutbestämt tryck.
Pilotstyrd reglerventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt minimumvärde och behåller/reducerar samtidigt nedströmstrycket så att inte sjunker under ett förutbestämt tryck.
Tryckreducerings- och tryckhållningsventil VM7695 XLC 412
Pilotstyrd reglerventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt minimumvärde och behåller/reducerar samtidigt nedströmstrycket så att inte sjunker under ett förutbestämt tryck.
Tryckreduceringsventil av rostfritt stål med invändig gänga. Högtrycksutförande. Okänslig för varierande primärtryck. Ger ett stabilt sekundärtryck. Konstant sekundärtryck även vid nollflöde. Två anslutningar DN 8 för tryckmätare.
Tryckreduceringsventil VM7680
Tryckreduceringsventil av rostfritt stål med invändig gänga. Högtrycksutförande. Okänslig för varierande primärtryck. Ger ett stabilt sekundärtryck. Konstant sekundärtryck även vid nollflöde. Två anslutningar DN 8 för tryckmätare.
Tryckreduceringsventil av rödmetall med balanserad kägla och utvändigt gängade kopplingar. Stabilt sekundärtryck även vid varierande primärtryck. Två  anslutningar DN 8 för tryckmätare. Godkänd av DVGW för kallvatten i vattenförsörjningsanläggningar. Uppfyller kraven på ljudisolering enligt DIN 4109 och DIN 52218. Lämplig för neutrala vätskor, tryckluft och gaser.
Tryckreduceringsventil VM7681
Tryckreduceringsventil av rödmetall med balanserad kägla och utvändigt gängade kopplingar. Stabilt sekundärtryck även vid varierande primärtryck. Två anslutningar DN 8 för tryckmätare. Godkänd av DVGW för kallvatten i vattenförsörjningsanläggningar. Uppfyller kraven på ljudisolering enligt DIN 4109 och DIN 52218. Lämplig för neutrala vätskor, tryckluft och gaser.
Tryckreduceringsventil av segjärn med balanserad kägla och flänsar. Okänslig för varierande primärtryck. Ger ett stabilt sekundärtryck. Tät redan vid 1 bars tryck. Lämplig för vattenledningar.
Tryckreduceringsventil VM7690
Tryckreduceringsventil av segjärn med balanserad kägla och flänsar. Okänslig för varierande primärtryck. Ger ett stabilt sekundärtryck. Tät redan vid 1 bars tryck. Lämplig för vattenledningar.
Tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Försedd med separat styrenhet för justering av reaktionstid, öppningstid och stängningstid. Tryck, flöde och nivå styrs utan el. Kan ersätta traditionella reglerutrustningar. Lämplig för vattendistribution.
Tryckreduceringsventil VM7695 XLC 310
Tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Försedd med separat styrenhet för justering av reaktionstid, öppningstid och stängningstid. Tryck, flöde och nivå styrs utan el. Kan ersätta traditionella reglerutrustningar. Lämplig för vattendistribution.
Tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Försedd med separat styrenhet för justering av reaktionstid, öppningstid och stängningstid. Tryck, flöde och nivå styrs utan el. Kan ersätta traditionella reglerutrustningar. Lämplig för vattendistribution.
Tryckreduceringsventil VM7695 XLC 410
Tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Försedd med separat styrenhet för justering av reaktionstid, öppningstid och stängningstid. Tryck, flöde och nivå styrs utan el. Kan ersätta traditionella reglerutrustningar. Lämplig för vattendistribution.
Självverkande tryckreduceringsventil av gjutjärn med flänsar, PN 16. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Får ej användas i system enligt TRD 110. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Tryckreduceringsventil VM7780
Självverkande tryckreduceringsventil av gjutjärn med flänsar, PN 16. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Får ej användas i system enligt TRD 110. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Självverkande tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar, PN 25. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Tryckreduceringsventil VM7781
Självverkande tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar, PN 25. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Självverkande tryckreduceringsventil av stål med flänsar, PN 40. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Tryckreduceringsventil VM7782
Självverkande tryckreduceringsventil av stål med flänsar, PN 40. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Självverkande överströmningsventil av gjutjärn med flänsar, PN 16. Tryckbalanserad. Får inte användas i system enligt TRD 110. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Överströmningsventil VM7880
Självverkande överströmningsventil av gjutjärn med flänsar, PN 16. Tryckbalanserad. Får inte användas i system enligt TRD 110. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Självverkande överströmningsventil av segjärn med flänsar, PN 25. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Överströmningsventil VM7881
Självverkande överströmningsventil av segjärn med flänsar, PN 25. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Självverkande överströmningsventil av stål med flänsar, PN 40. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.
Överströmningsventil VM7882
Självverkande överströmningsventil av stål med flänsar, PN 40. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.