Reservdelar ventiler

Reflexionsglas typ A och B för trögflytande, smutsiga eller frätande media. Den optimala lösningen vid mättad ånga upp till ca 35 bar. Varje glas levereras med tätningar vilket gör att glaset är komplett för inmontering. Glasen är tillverkade enligt DIN 7081.
Reflexionsglas
Reflexionsglas typ A och B för trögflytande, smutsiga eller frätande media. Den optimala lösningen vid mättad ånga upp till ca 35 bar. Varje glas levereras med tätningar vilket gör att glaset är komplett för inmontering. Glasen är tillverkade enligt DIN 7081.
Runda synglas för optisk kontroll av förbränning i industriugnar, processförloppet i industrifilter, omrörare och blandare. Insyn i behållare, tankar, pannor och silos för övervakning av exempelvis kondensat och kylmedia. Levereras med tätningar, komplett för inmontering. 
Runda synglas
Runda synglas för optisk kontroll av förbränning i industriugnar, processförloppet i industrifilter, omrörare och blandare. Insyn i behållare, tankar, pannor och silos för övervakning av exempelvis kondensat och kylmedia. Levereras med tätningar, komplett för inmontering. 
Transparent synglas typ A och B för trögflytande, smutsiga eller frätande media. Ytornar är glatta, slipade och polerade vilket garanterar optimal genomskinlighet. Varje glas levereras med tätningar vilket gör att glaset är komplett för inmontering. Glasen är tillverkade enligt DIN 7081.
Transparent synglas
Transparent synglas typ A och B för trögflytande, smutsiga eller frätande media. Ytornar är glatta, slipade och polerade vilket garanterar optimal genomskinlighet. Varje glas levereras med tätningar vilket gör att glaset är komplett för inmontering. Glasen är tillverkade enligt DIN 7081.