Rörarmatur

Gummikompensator för rörelseupptagning och ljuddämpning i rörsystem för exempelvis kyla, luft, badvatten och avloppsvatten. Flänsar med genomgående hål.
Gummikompensator VM3920
Gummikompensator för rörelseupptagning och ljuddämpning i rörsystem för exempelvis kyla, luft, badvatten och avloppsvatten. Flänsar med genomgående hål.
Gummikompensator för rörelseupptagning och ljuddämpning i rörsystem för exempelvis kyla, luft, badvatten och avloppsvatten. Försedd med längdbegränsare. Flänsar med genomgående hål.
Gummikompensator VM3920L
Gummikompensator för rörelseupptagning och ljuddämpning i rörsystem för exempelvis kyla, luft, badvatten och avloppsvatten. Försedd med längdbegränsare. Flänsar med genomgående hål.
Kondensatavledare för dränering av kondensat i ångledningar. Steglös kondensatkylning. Snabb systemdriftsisättning med termostatiskt kontrollelement. Byte av styrenhet kan ske utan att rörsystemet påverkas. Robust konstruktion, okänslig för tryckslag. Inbyggt smutsfilter.
Kondensatavledare VM8502
Kondensatavledare för dränering av kondensat i ångledningar. Steglös kondensatkylning. Snabb systemdriftsisättning med termostatiskt kontrollelement. Byte av styrenhet kan ske utan att rörsystemet påverkas. Robust konstruktion, okänslig för tryckslag. Inbyggt smutsfilter.
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 20-25 mm beroende på dimension. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270). Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox VM3182
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 20-25 mm beroende på dimension. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270). Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 20-25 mm beroende på dimension. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270). Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox VM3183
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 20-25 mm beroende på dimension. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270). Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox för vätskor Flänssida anpassad för exempelvis skjutspjällventiler samt vridspjällventiler i lugsutförande. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270). Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox VM3186
Monteringsbox för vätskor Flänssida anpassad för exempelvis skjutspjällventiler samt vridspjällventiler i lugsutförande. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270). Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox för vätskor Flänssida anpassad för exempelvis skjutspjällventiler samt vridspjällventiler i lugsutförande. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270). Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox VM3187
Monteringsbox för vätskor Flänssida anpassad för exempelvis skjutspjällventiler samt vridspjällventiler i lugsutförande. För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rör med max +/- 25 mm. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270). Invändigt och utvändigt epoxymålad.
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För justering av avståndet mellan armatur och rör. Invändigt och utvändigt epoxymålad. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270).
Monteringsbox VM3188
Monteringsbox för vätskor och gaser. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För justering av avståndet mellan armatur och rör. Invändigt och utvändigt epoxymålad. Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270).
Smutsfilter med mikrobubbelavskiljning som avskiljer både luft och smuts från värmesystem och kylvattensystem. Avlägsnar smutspartiklar ned till 5 mikron. Överlägset bättre värmeegenskaper än järn och kolstål.<br />
Smutsfilter VM6220 med mikrobubbelavskiljning
Smutsfilter med mikrobubbelavskiljning som avskiljer både luft och smuts från värmesystem och kylvattensystem. Avlägsnar smutspartiklar ned till 5 mikron. Överlägset bättre värmeegenskaper än järn och kolstål.
Smutsfilter med mikrobubbelavskiljning som avskiljer både luft och smuts från värmesystem och kylvattensystem. Inne i enheten finns en starkt magnetisk stång som avlägsnar all magnetit i vattensystemet. Avlägsnar smutspartiklar ned till 5 mikron.<br />
Smutsfilter VM6230 med mikrobubbelavskiljning
Smutsfilter med mikrobubbelavskiljning som avskiljer både luft och smuts från värmesystem och kylvattensystem. Inne i enheten finns en starkt magnetisk stång som avlägsnar all magnetit i vattensystemet. Avlägsnar smutspartiklar ned till 5 mikron.
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Stödhylsa för silduk DN 150-200. Renspropp standard. Strömningstekniskt utformat filterhus.<br />
Smutsfilter VM6312
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Stödhylsa för silduk DN 150-200. Renspropp standard. Strömningstekniskt utformat filterhus.
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Renspropp standard. Strömningstekniskt utformat filterhus.<br />
Smutsfilter VM6314
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Renspropp standard. Strömningstekniskt utformat filterhus.
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Renspropp standard. Strömningstekniskt utformat filterhus.<br />
Smutsfilter VM6323
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Renspropp standard. Strömningstekniskt utformat filterhus.
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Fullt genomlopp. Renspropp standard. Strömningstekniskt utformat filterhus.<br />
Smutsfilter VM6325
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Fullt genomlopp. Renspropp standard. Strömningstekniskt utformat filterhus.
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Hus i gjutjärn med sil av syrafast stål. Strömningstekniskt utformat filterhus.<br />
Smutsfilter VM6331
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Hus i gjutjärn med sil av syrafast stål. Strömningstekniskt utformat filterhus.
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Hus och sil av syrafast stål. Strömningstekniskt utformat filterhus.<br />
Smutsfilter VM6336
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Hus och sil av syrafast stål. Strömningstekniskt utformat filterhus.
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Hus i brons med sil av rostfritt stål. Strömningstekniskt utformat filterhus.<br />
Smutsfilter VM6380
Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser. Hus i brons med sil av rostfritt stål. Strömningstekniskt utformat filterhus.
Smutsfilter för vätskor och gaser. Hus i mässing med sil av rostfritt stål. Strömningstekniskt utformat filterhus.<br />
Smutsfilter VM6381
Smutsfilter för vätskor och gaser. Hus i mässing med sil av rostfritt stål. Strömningstekniskt utformat filterhus.
Stålkompensator för rörelseupptagning och ljuddämpning i rörsystem för exempelvis hetvatten och andra varma vätskor/gaser. Lösflänsar utan internt ledrör. Konstruerade för minst 1000 cykler.<br />
Stålkompensator VM3968
Stålkompensator för rörelseupptagning och ljuddämpning i rörsystem för exempelvis hetvatten och andra varma vätskor/gaser. Lösflänsar utan internt ledrör. Konstruerade för minst 1000 cykler.
Venspol spolmunstycke med en sammanhållande stråle för renspolning av bassänger och pumpstationer. Sammanhållande stråle för stor rengörande effekt. Gummiklädda greppytor. Maxtryck 15 bar.<br />
Venspol spolmunstycke
Venspol spolmunstycke med en sammanhållande stråle för renspolning av bassänger och pumpstationer. Sammanhållande stråle för stor rengörande effekt. Gummiklädda greppytor. Maxtryck 15 bar.
Renspolningsutrustning för rengöring av exempelvis pumpsumpar i avloppspumpstationer. Drivs med vanligt vatten, rekommenderat spoltryck 2-5 bar.<br />
Venspray
Renspolningsutrustning för rengöring av exempelvis pumpsumpar i avloppspumpstationer. Drivs med vanligt vatten, rekommenderat spoltryck 2-5 bar.
Vibrationsdämpare för ljudreducering. Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier. Består av en elastisk gummikropp i vilken två metallflänsar är invulkaniserade. Gängade hål i flänsarna. Godkänd av TÜV för användning i värmeinstallationer.
Vibrationsdämpare VM3901
Vibrationsdämpare för ljudreducering. Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier. Består av en elastisk gummikropp i vilken två metallflänsar är invulkaniserade. Gängade hål i flänsarna. Godkänd av TÜV för användning i värmeinstallationer.