Skjutspjällventiler

Mjuktätande skjutspjällventil av gjutjärn/NBR. Fullt genomlopp och ej stigande spindel. Försedd med ratt. Utbytbart säte. Lämplig för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som pappersmassa,  returpapper, bakvatten, pellets, pulver, avloppsvatten, slam och slurry.
Skjutspjällventil VM2002
Mjuktätande skjutspjällventil av gjutjärn/NBR. Fullt genomlopp och ej stigande spindel. Försedd med ratt. Utbytbart säte. Lämplig för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som pappersmassa, returpapper, bakvatten, pellets, pulver, avloppsvatten, slam och slurry.
Mjuktätande skjutspjällventil av gjutjärn/NBR. Automatiserad med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon. Fullt genomlopp och ej stigande spindel. Försedd med ratt. Utbytbart säte. Lämplig för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som pappersmassa,  returpapper, bakvatten, pellets, pulver, avloppsvatten, slam och slurry.
Skjutspjällventil VM2002P
Mjuktätande skjutspjällventil av gjutjärn/NBR. Automatiserad med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon. Fullt genomlopp och ej stigande spindel. Försedd med ratt. Utbytbart säte. Lämplig för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som pappersmassa, returpapper, bakvatten, pellets, pulver, avloppsvatten, slam och slurry.
Mjuktätande skjutspjällventil av syrafast stål/NBR. Fullt genomlopp och ej stigande spindel. Försedd med ratt. Utbytbart säte. Lämplig för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som pappersmassa,  returpapper, bakvatten, pellets, pulver, avloppsvatten, slam och slurry.
Skjutspjällventil VM2005
Mjuktätande skjutspjällventil av syrafast stål/NBR. Fullt genomlopp och ej stigande spindel. Försedd med ratt. Utbytbart säte. Lämplig för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som pappersmassa, returpapper, bakvatten, pellets, pulver, avloppsvatten, slam och slurry.