Skjutspjällventiler

Mjuktätande skjutspjällventil i gjutjärn för avstängning av framför allt media med fasta partiklar. Används för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som dagvatten, avloppsvatten, slam och slurry. Ventilen har fullt genomlopp i båda riktningarna vilket gör att den passar särskilt bra för trögflytande media men kan användas för andra typer av vätskor. Konstruktionen gör att ingen hänsyn behöver tas till flödesriktningen vid installation. Ventilen har ett cylindriskt, fullt genomlopp som är helt slätt utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat ventilhus ger god kontroll på toleranser mellan spjällskiva och tätning som gör att ventilen är tät och arbetar lätt. Sätet är utbytbart och packning med PTFE ger låg friktion och stöd för spjällskivan. Ventilen är försedd med ej stigande spindel och ratt. Bygglängd enligt EN 558-1 serie 20 upp till DN 500.<br />
Skjutspjällventil VM2002
Mjuktätande skjutspjällventil i gjutjärn för avstängning av framför allt media med fasta partiklar. Används för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som dagvatten, avloppsvatten, slam och slurry. Ventilen har fullt genomlopp i båda riktningarna vilket gör att den passar särskilt bra för trögflytande media men kan användas för andra typer av vätskor. Konstruktionen gör att ingen hänsyn behöver tas till flödesriktningen vid installation. Ventilen har ett cylindriskt, fullt genomlopp som är helt slätt utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat ventilhus ger god kontroll på toleranser mellan spjällskiva och tätning som gör att ventilen är tät och arbetar lätt. Sätet är utbytbart och packning med PTFE ger låg friktion och stöd för spjällskivan. Ventilen är försedd med ej stigande spindel och ratt. Bygglängd enligt EN 558-1 serie 20 upp till DN 500.
Mjuktätande skjutspjällventil i gjutjärn för avstängning av framför allt media med fasta partiklar. Automatiserad med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som dagvatten, avloppsvatten, slam och slurry. Ventilen har fullt genomlopp i båda riktningarna vilket gör att den passar särskilt bra för trögflytande media men kan användas för andra typer av vätskor. Den dubbelriktade konstruktionen gör att ingen hänsyn behöver tas till flödesriktningen vid installation. Ventilen har ett cylindriskt fullt genomlopp som är helt slätt utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat ventilhus ger god kontroll på toleranser mellan spjällskiva och tätning som gör att ventilen är tät och arbetar lätt. Sätet är utbytbart och packning med PTFE ger låg friktion och stöd för spjällskivan. Ventilen är försedd med ej stigande spindel. Bygglängd enligt EN 558-1 serie 20 upp till DN 500.<br /><br />
Skjutspjällventil VM2002P
Mjuktätande skjutspjällventil i gjutjärn för avstängning av framför allt media med fasta partiklar. Automatiserad med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som dagvatten, avloppsvatten, slam och slurry. Ventilen har fullt genomlopp i båda riktningarna vilket gör att den passar särskilt bra för trögflytande media men kan användas för andra typer av vätskor. Den dubbelriktade konstruktionen gör att ingen hänsyn behöver tas till flödesriktningen vid installation. Ventilen har ett cylindriskt fullt genomlopp som är helt slätt utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat ventilhus ger god kontroll på toleranser mellan spjällskiva och tätning som gör att ventilen är tät och arbetar lätt. Sätet är utbytbart och packning med PTFE ger låg friktion och stöd för spjällskivan. Ventilen är försedd med ej stigande spindel. Bygglängd enligt EN 558-1 serie 20 upp till DN 500.

Mjuktätande skjutspjällventil i syrafast stål för avstängning av bl a media med fasta partiklar. Används för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som dagvatten, avloppsvatten, slam och slurry. Ventilen har fullt genomlopp i båda riktningarna vilket gör att den passar särskilt bra för trögflytande media men kan användas för andra typer av vätskor. Den dubbelriktade konstruktionen gör att ingen hänsyn behöver tas till flödesriktningen vid installation. Ventilen har ett cylindriskt fullt genomlopp som är helt slätt utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat ventilhus ger god kontroll på toleranser mellan spjällskiva och tätning som gör att ventilen är tät och arbetar lätt. Sätet är utbytbart och packning med PTFE ger låg friktion och stöd för spjällskivan. Ventilen är försedd med ej stigande spindel och ratt. Bygglängd enligt EN 558-1 serie 20 upp till DN 500.<br />
Skjutspjällventil VM2005
Mjuktätande skjutspjällventil i syrafast stål för avstängning av bl a media med fasta partiklar. Används för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar som dagvatten, avloppsvatten, slam och slurry. Ventilen har fullt genomlopp i båda riktningarna vilket gör att den passar särskilt bra för trögflytande media men kan användas för andra typer av vätskor. Den dubbelriktade konstruktionen gör att ingen hänsyn behöver tas till flödesriktningen vid installation. Ventilen har ett cylindriskt fullt genomlopp som är helt slätt utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat ventilhus ger god kontroll på toleranser mellan spjällskiva och tätning som gör att ventilen är tät och arbetar lätt. Sätet är utbytbart och packning med PTFE ger låg friktion och stöd för spjällskivan. Ventilen är försedd med ej stigande spindel och ratt. Bygglängd enligt EN 558-1 serie 20 upp till DN 500.