Skjutspjällventiler

Skjutspjällventil för exempelvis renvatten, avloppsvatten och slam. Mjuktätande. Fullt genomlopp, tät i båda flödesriktningarna. Helt slätt genomlopp utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat hus ger god kontroll på toleranser mellan spjäll och tätning.
Skjutspjällventil VM2002
Skjutspjällventil för exempelvis renvatten, avloppsvatten och slam. Mjuktätande. Fullt genomlopp, tät i båda flödesriktningarna. Helt slätt genomlopp utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat hus ger god kontroll på toleranser mellan spjäll och tätning.
Skjutspjällventil för exempelvis renvatten, avloppsvatten och slam. Automatiserad med dubbelverkande luftdon. Mjuktätande. Fullt genomlopp, tät i båda flödesriktningarna. Utbytbart säte. PTFE-gland ger låg friktion och stöd för spjället. Bygglängd enligt EN 558-1 serie 20 upp till DN 500.
Skjutspjällventil VM2002P
Skjutspjällventil för exempelvis renvatten, avloppsvatten och slam. Automatiserad med dubbelverkande luftdon. Mjuktätande. Fullt genomlopp, tät i båda flödesriktningarna. Utbytbart säte. PTFE-gland ger låg friktion och stöd för spjället. Bygglängd enligt EN 558-1 serie 20 upp till DN 500.
Skjutspjällventil för exempelvis renvatten, avloppsvatten och slam. Mjuktätande. Fullt genomlopp, tät i båda flödesriktningarna. Helt slätt genomlopp utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat hus ger god kontroll på toleranser mellan spjäll och tätning.
Skjutspjällventil VM2005
Skjutspjällventil för exempelvis renvatten, avloppsvatten och slam. Mjuktätande. Fullt genomlopp, tät i båda flödesriktningarna. Helt slätt genomlopp utan dolda utrymmen där media kan sedimentera. Invändigt maskinbearbetat hus ger god kontroll på toleranser mellan spjäll och tätning.