Slamskiktsmätare

Slamskiktsmätare för effektiv detektering av slamnivåer i primära och sekundära sedimenteringstankar, tjockare media samt för mobila skrapsystem och broar. Visar en komplett ekoprofil där alla slamskikt framgår.
Slamskiktsmätare VM 9820 Sludge Finder 2
Slamskiktsmätare för effektiv detektering av slamnivåer i primära och sekundära sedimenteringstankar, tjockare media samt för mobila skrapsystem och broar. Visar en komplett ekoprofil där alla slamskikt framgår.