Slamskiktsmätare VM 9820 Sludge Finder 2
Slamskiktsmätare för effektiv detektering av slamnivåer i primära och sekundära sedimenteringstankar, tjockare media samt för mobila skrapsystem och broar. Visar en komplett ekoprofil där alla slamskikt framgår.
 

TEKNISK INFORMATION OCH DOKUMENTATION

 

Teknisk information

Mätprincip
Ultraljud

Bygglängder

DN PN mm