Slangventiler

Pneumatiskt styrd slangventil av silumin/naturgummi med fullt genomlopp och flänsar. Manövreras genom att luft eller vatten pressas in i huset runt slangen och klämmer ihop den. Lämplig för avloppsvatten, kalk, slam, flygaska, kol och sand.
Slangventil VM3402
Pneumatiskt styrd slangventil av silumin/naturgummi med fullt genomlopp och flänsar. Manövreras genom att luft eller vatten pressas in i huset runt slangen och klämmer ihop den. Lämplig för avloppsvatten, kalk, slam, flygaska, kol och sand.
Pneumatiskt styrd slangventil av silumin/naturgummi med fullt genomlopp och gummibelagda flänsar. Manövreras genom att luft eller vatten pressas in i huset runt slangen och klämmer ihop den. Lämplig för avloppsvatten, kalk, slam, flygaska, kol och sand.
Slangventil VM3403
Pneumatiskt styrd slangventil av silumin/naturgummi med fullt genomlopp och gummibelagda flänsar. Manövreras genom att luft eller vatten pressas in i huset runt slangen och klämmer ihop den. Lämplig för avloppsvatten, kalk, slam, flygaska, kol och sand.