Slangventiler

Luftstyrd slangventil med fullt genomlopp för exempelvis avloppsvatten, kalk, slam, flygaska, kol och sand. Ventilen manövreras genom att luft eller vatten pressas in i huset runt slangen och klämmer ihop denna. Slangändar limmade mot flänsarna.
Slangventil VM3402
Luftstyrd slangventil med fullt genomlopp för exempelvis avloppsvatten, kalk, slam, flygaska, kol och sand. Ventilen manövreras genom att luft eller vatten pressas in i huset runt slangen och klämmer ihop denna. Slangändar limmade mot flänsarna.
Luftstyrd slangventil med fullt genomlopp för exempelvis avloppsvatten, kalk, slam, flygaska, kol och sand. Ventilen manövreras genom att luft eller vatten pressas in i huset runt slangen och klämmer ihop denna. Gummerade flänsar.
Slangventil VM3403
Luftstyrd slangventil med fullt genomlopp för exempelvis avloppsvatten, kalk, slam, flygaska, kol och sand. Ventilen manövreras genom att luft eller vatten pressas in i huset runt slangen och klämmer ihop denna. Gummerade flänsar.