Slussluckor

Slusslucka av rostfritt stål med tätning av avloppsbeständig EPDM. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Väggmontage. Manövreras med  manövreringsnyckel, kan förses med ratt, växel, elektriskt eller pneumatiskt manöverdon. Fyrsidigt tätad konstruktion. För runda och rektangulära öppningar för avloppsvatten, vattenreservoarer och bevattningssystem.
Slusslucka VM2010
Slusslucka av rostfritt stål med tätning av avloppsbeständig EPDM. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Väggmontage. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med ratt, växel, elektriskt eller pneumatiskt manöverdon. Fyrsidigt tätad konstruktion. För runda och rektangulära öppningar för avloppsvatten, vattenreservoarer och bevattningssystem.
Slusslucka av HDPE med läpptätning av EPDM. Tätningen håller för 6-8 mVp från båda sidor beroende på öppningsstorlek. Väggmontage. Kan förses med elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk styrning. Reglerar reningsverk och pumpstationer. Styr dammar och bassänger. Stänger av utgående dagvatten från industrier och vägar vid haveri.
Slusslucka VM2011
Slusslucka av HDPE med läpptätning av EPDM. Tätningen håller för 6-8 mVp från båda sidor beroende på öppningsstorlek. Väggmontage. Kan förses med elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk styrning. Reglerar reningsverk och pumpstationer. Styr dammar och bassänger. Stänger av utgående dagvatten från industrier och vägar vid haveri.
Slusslucka av rostfritt stål med förinstallerad tätning av avloppsbeständig EPDM. Att tätningen är skild från ramen ger en perfekt tätning som även kan jämna ut strukturella ojämnheter. Väggmontage. Kan förses med elektrisk eller pneumatisk styrning. Fyrsidigt tätad konstruktion. För runda öppningar med vatten, dagvatten eller slam.
Slusslucka VM2012
Slusslucka av rostfritt stål med förinstallerad tätning av avloppsbeständig EPDM. Att tätningen är skild från ramen ger en perfekt tätning som även kan jämna ut strukturella ojämnheter. Väggmontage. Kan förses med elektrisk eller pneumatisk styrning. Fyrsidigt tätad konstruktion. För runda öppningar med vatten, dagvatten eller slam.
Slusslucka av rostfritt stål med förspänd tätning av avloppsbeständig EPDM. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. För montage i kanal eller början/efter kanal mot betongvägg. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med elektrisk eller pneumatisk styrning. Tresidigt tätad konstruktion.
Slusslucka VM2013
Slusslucka av rostfritt stål med förspänd tätning av avloppsbeständig EPDM. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. För montage i kanal eller början/efter kanal mot betongvägg. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med elektrisk eller pneumatisk styrning. Tresidigt tätad konstruktion.
Slusslucka av rostfritt stål med förspänd tätning av avloppsbeständig EPDM. Enkel installation med några få kemankare. För montage i kanal eller början/efter kanal mot betongvägg. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med elektrisk eller pneumatisk styrning. Tresidigt tätad konstruktion.
Slusslucka VM2014
Slusslucka av rostfritt stål med förspänd tätning av avloppsbeständig EPDM. Enkel installation med några få kemankare. För montage i kanal eller början/efter kanal mot betongvägg. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med elektrisk eller pneumatisk styrning. Tresidigt tätad konstruktion.
Slusslucka av rostfritt stål med tätning av avloppsbeständig EPDM som kan bytas ut genom att avlägsna luckan. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Påbyggd lagerhylla för manuell manövrering, kan förses med elektrisk eller pneumatisk styrning. För runda och rektangulära öppningar för avloppsvatten, dagvatten, våtmarker och översvämningsskydd.
Slusslucka VM2015
Slusslucka av rostfritt stål med tätning av avloppsbeständig EPDM som kan bytas ut genom att avlägsna luckan. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Påbyggd lagerhylla för manuell manövrering, kan förses med elektrisk eller pneumatisk styrning. För runda och rektangulära öppningar för avloppsvatten, dagvatten, våtmarker och översvämningsskydd.