Slussluckor

<p>Slusslucka i fyrsidigt tätad konstruktion för avloppsvatten, vattenreservoarer och bevattningssystem. Kompakt design av rostfritt stål för runda och rektangulära öppningar. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd och all syra är rengjord och passiverad i egen fabrik. Avloppsbeständigt tätningsmaterial med stabil prestanda oavsett vattennivå. Maximalt 5% av tillåtet läckage enligt DIN 19569-4 i offläge. Statiskt och dynamiskt tryck i stängt läge mot säte är max. 0.6 bar. Från säte är motsvarande siffra 0.4 bar upp till 800 x 800 mm och 0.3 bar i större storlekar.<br /></p>
Slusslucka VM2010

Slusslucka i fyrsidigt tätad konstruktion för avloppsvatten, vattenreservoarer och bevattningssystem. Kompakt design av rostfritt stål för runda och rektangulära öppningar. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd och all syra är rengjord och passiverad i egen fabrik. Avloppsbeständigt tätningsmaterial med stabil prestanda oavsett vattennivå. Maximalt 5% av tillåtet läckage enligt DIN 19569-4 i offläge. Statiskt och dynamiskt tryck i stängt läge mot säte är max. 0.6 bar. Från säte är motsvarande siffra 0.4 bar upp till 800 x 800 mm och 0.3 bar i större storlekar.

Slusslucka för reglering och avstängning av flöden på avlopp, vatten och dagvatten. Konstruktion i HDPE med förstärkningar i syrafast stål och försedd med ej stigande spindel. Kompakt utförande i självbärande ram. Kan användas för att bl a reglera flöden i reningsverk och pumpstationer, styra dammar och bassänger och stänga av utgående dagvatten från industrier och vägar vid haveri. Tillverkad i korrosionsbeständigt material vilket innebär mindre underhåll. En tät konstruktion mellan lucka och ram uppnås genom en läpptätning av EPDM för 6-8 mVp från båda sidor beroende på dimension. Lågt manövermoment. Kan förses med elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk manövrering. Enkelt montage. Monteras mot plan yta/vägg som standard. Kan fås i utförande för montage i kanal, med rörutstick för genomföring i brunnsvägg eller med fläns, även med samma radie som brunnen. Kan också monteras i prefabricerade betongkonstruktioner eller i andra VA-anläggningar.<br />
Slusslucka VM2011
Slusslucka för reglering och avstängning av flöden på avlopp, vatten och dagvatten. Konstruktion i HDPE med förstärkningar i syrafast stål och försedd med ej stigande spindel. Kompakt utförande i självbärande ram. Kan användas för att bl a reglera flöden i reningsverk och pumpstationer, styra dammar och bassänger och stänga av utgående dagvatten från industrier och vägar vid haveri. Tillverkad i korrosionsbeständigt material vilket innebär mindre underhåll. En tät konstruktion mellan lucka och ram uppnås genom en läpptätning av EPDM för 6-8 mVp från båda sidor beroende på dimension. Lågt manövermoment. Kan förses med elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk manövrering. Enkelt montage. Monteras mot plan yta/vägg som standard. Kan fås i utförande för montage i kanal, med rörutstick för genomföring i brunnsvägg eller med fläns, även med samma radie som brunnen. Kan också monteras i prefabricerade betongkonstruktioner eller i andra VA-anläggningar.
Slusslucka i fyrsidigt tätad konstruktion för avstängning av vatten, dagvatten och avlopp. Kompakt utförande med självbärande ram av rostfritt stål för runda öppningar. Levereras som en enhet och kan installeras med kemankare direkt vid leverans. Oberoende av flödesriktning. Försedd med förinstallerad tätning av avloppsbeständig EPDM monterad i en flexibel hållare mellan lucka och ram, som enkelt kan bytas utan att ram och lucka behöver monteras ner. Att tätningen är skild från ramen ger en perfekt tätning som även kan jämna ut strukturella ojämnheter. Denna patenterade tätning påverkas inte av otillräcklig ramstabilitet och ramförvrängning som annars är vanliga orsaker till läckage på slussluckor. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd, betad och passiverad i fabrik. Fast monterad spindel med självrengörande spindelmutter. Påbyggd lagerhylla för handmanövrering, kan förses med elektrisk eller pneumatisk manövrering. Täthetsklassad enligt EN 12266, tabell A.5, klass C.<br />
Slusslucka VM2012
Slusslucka i fyrsidigt tätad konstruktion för avstängning av vatten, dagvatten och avlopp. Kompakt utförande med självbärande ram av rostfritt stål för runda öppningar. Levereras som en enhet och kan installeras med kemankare direkt vid leverans. Oberoende av flödesriktning. Försedd med förinstallerad tätning av avloppsbeständig EPDM monterad i en flexibel hållare mellan lucka och ram, som enkelt kan bytas utan att ram och lucka behöver monteras ner. Att tätningen är skild från ramen ger en perfekt tätning som även kan jämna ut strukturella ojämnheter. Denna patenterade tätning påverkas inte av otillräcklig ramstabilitet och ramförvrängning som annars är vanliga orsaker till läckage på slussluckor. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd, betad och passiverad i fabrik. Fast monterad spindel med självrengörande spindelmutter. Påbyggd lagerhylla för handmanövrering, kan förses med elektrisk eller pneumatisk manövrering. Täthetsklassad enligt EN 12266, tabell A.5, klass C.
Slusslucka i tresidigt tätad konstruktion för avloppsvatten, vattenreservoarer och bevattningssystem. Kompakt design av rostfritt stål för rektangulära öppningar. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Förspänd och fabriksmonterad tätning av avloppsbeständig EPDM, stabil prestanda oavsett vattennivå. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd, betad och passiverad i fabrik. Självrengörande spindelmutter. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med elektrisk eller pneumatisk manövrering. Täthet bättre än DIN 19569-4, klass 5.<br />
Slusslucka VM2013
Slusslucka i tresidigt tätad konstruktion för avloppsvatten, vattenreservoarer och bevattningssystem. Kompakt design av rostfritt stål för rektangulära öppningar. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Förspänd och fabriksmonterad tätning av avloppsbeständig EPDM, stabil prestanda oavsett vattennivå. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd, betad och passiverad i fabrik. Självrengörande spindelmutter. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med elektrisk eller pneumatisk manövrering. Täthet bättre än DIN 19569-4, klass 5.
Slusslucka i tresidigt tätad konstruktion för avloppsvatten, vattenreservoarer och kraftverk. Kompakt design av rostfritt stål för rektangulära öppningar. Enkel installation med några få kemankare. Förspänd och fabriksmonterad tätning av avloppsbeständig EPDM, stabil prestanda oavsett vattennivå. Tätningen är utbytbar. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd, betad och passiverad i fabrik. Självrengörande spindelmutter. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med elektrisk eller pneumatisk manövrering. Täthet bättre än DIN 19567-4, klass 5.<br /><br />
Slusslucka VM2014
Slusslucka i tresidigt tätad konstruktion för avloppsvatten, vattenreservoarer och kraftverk. Kompakt design av rostfritt stål för rektangulära öppningar. Enkel installation med några få kemankare. Förspänd och fabriksmonterad tätning av avloppsbeständig EPDM, stabil prestanda oavsett vattennivå. Tätningen är utbytbar. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd, betad och passiverad i fabrik. Självrengörande spindelmutter. Manövreras med manövreringsnyckel, kan förses med elektrisk eller pneumatisk manövrering. Täthet bättre än DIN 19567-4, klass 5.

<p>Slusslucka i kompakt konstruktion för avloppsvatten, dagvatten, våtmarker och översvämningsskydd. Kompakt design av rostfritt stål för runda och rektangulära öppningar. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Förspänd tätning av avloppsbeständig EPDM, stabil prestanda oavsett vattennivå. Genom att avlägsna luckan kan tätningen bytas ut. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd, betad och passiverad i fabrik. Fast monterad spindel med självrengörande spindelmutter. Konstruerad för ett tryck på upp till 6 mVp (0.6 bar). Påbyggd lagerhylla för handmanövrering, kan förses med elektrisk eller pneumatisk manövrering. Maximalt 1% av tillåtet läckage enligt DIN 19569-4 i flödesriktningen. Motsvarande siffra mot flödesriktning är 5%. Täthetsklassad enligt EN 12266, tabell A.5, klass C.<br /></p>
Slusslucka VM2015

Slusslucka i kompakt konstruktion för avloppsvatten, dagvatten, våtmarker och översvämningsskydd. Kompakt design av rostfritt stål för runda och rektangulära öppningar. Levereras som en enhet och kan installeras direkt med kemankare vid leverans. Förspänd tätning av avloppsbeständig EPDM, stabil prestanda oavsett vattennivå. Genom att avlägsna luckan kan tätningen bytas ut. Den rostfria konstruktionen ger ett maximalt korrosionsskydd, betad och passiverad i fabrik. Fast monterad spindel med självrengörande spindelmutter. Konstruerad för ett tryck på upp till 6 mVp (0.6 bar). Påbyggd lagerhylla för handmanövrering, kan förses med elektrisk eller pneumatisk manövrering. Maximalt 1% av tillåtet läckage enligt DIN 19569-4 i flödesriktningen. Motsvarande siffra mot flödesriktning är 5%. Täthetsklassad enligt EN 12266, tabell A.5, klass C.