Slussluckor

Slusslucka för avstängning av exempelvis vatten, dagvatten och avlopp. Kompakt utförande med självbärande ramkonstruktion. Fyrsidigt tätande konstruktion med gummiprofil. Tät i båda riktningarna. Ej stigande spindel. Enkelt montage med få fästpunkter. Lyftöglor standard. Flush Invert.
Slusslucka VM2010
Slusslucka för avstängning av exempelvis vatten, dagvatten och avlopp. Kompakt utförande med självbärande ramkonstruktion. Fyrsidigt tätande konstruktion med gummiprofil. Tät i båda riktningarna. Ej stigande spindel. Enkelt montage med få fästpunkter. Lyftöglor standard. Flush Invert.
Slusslucka för avstängning av exempelvis vatten, dagvatten och avlopp. Kompakt utförande med självbärande ramkonstruktion. Tät konstruktion med hjälp av gummiprofil. Ej stigande spindel. Korrosionsbeständig. Lågt manövermoment. Hög åldersbeständighet. Låg vikt. Enkelt montage.
Slusslucka VM2011
Slusslucka för avstängning av exempelvis vatten, dagvatten och avlopp. Kompakt utförande med självbärande ramkonstruktion. Tät konstruktion med hjälp av gummiprofil. Ej stigande spindel. Korrosionsbeständig. Lågt manövermoment. Hög åldersbeständighet. Låg vikt. Enkelt montage.
Slusslucka för avstängning av exempelvis vatten, dagvatten och slam. Fyrsidigt tätande. Kompakt utförande med självbärande ramkonstruktion. Fast monterad spindel. Enkelt montage. Låg vikt. Driftberedd omedelbart efter montage. Täthetsklassning enligt EN 12266-2, tabell A.5, klass C.
Slusslucka VM2012
Slusslucka för avstängning av exempelvis vatten, dagvatten och slam. Fyrsidigt tätande. Kompakt utförande med självbärande ramkonstruktion. Fast monterad spindel. Enkelt montage. Låg vikt. Driftberedd omedelbart efter montage. Täthetsklassning enligt EN 12266-2, tabell A.5, klass C.
Slusslucka för avstängning av exempelvis vatten, dagvatten och avlopp. Kompakt utförande med självbärande ramkonstruktion. Tät konstruktion med hjälp av gummiprofil. Korrosionsbeständig. Lågt manövermoment. Hög åldersbeständighet. Låg vikt. Enkelt montage. Läckageklass BS7775 och AWWA 501.
Slusslucka VM2013
Slusslucka för avstängning av exempelvis vatten, dagvatten och avlopp. Kompakt utförande med självbärande ramkonstruktion. Tät konstruktion med hjälp av gummiprofil. Korrosionsbeständig. Lågt manövermoment. Hög åldersbeständighet. Låg vikt. Enkelt montage. Läckageklass BS7775 och AWWA 501.
Slusslucka för reglering av flöden och isolering av rör i exempelvis reningsverk, vattenverk, avloppsdiken, våtmarker, industrianläggningar och som översvämningsskydd. Tät konstruktion med hjälp av gummiprofil. Driftsäker. Självrengörande spindelmutter. Enkelt montage på vägg med bultar.
Slusslucka VM2015
Slusslucka för reglering av flöden och isolering av rör i exempelvis reningsverk, vattenverk, avloppsdiken, våtmarker, industrianläggningar och som översvämningsskydd. Tät konstruktion med hjälp av gummiprofil. Driftsäker. Självrengörande spindelmutter. Enkelt montage på vägg med bultar.