Slusslucka VM2011
Slusslucka för reglering och avstängning av flöden på avlopp, vatten och dagvatten. Konstruktion i HDPE med förstärkningar i syrafast stål och försedd med ej stigande spindel. Kompakt utförande i självbärande ram. Kan användas för att bl a reglera flöden i reningsverk och pumpstationer, styra dammar och bassänger och stänga av utgående dagvatten från industrier och vägar vid haveri. Tillverkad i korrosionsbeständigt material vilket innebär mindre underhåll. En tät konstruktion mellan lucka och ram uppnås genom en läpptätning av EPDM för 6-8 mVp från båda sidor beroende på dimension. Lågt manövermoment. Kan förses med elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk manövrering. Enkelt montage. Monteras mot plan yta/vägg som standard. Kan fås i utförande för montage i kanal, med rörutstick för genomföring i brunnsvägg eller med fläns, även med samma radie som brunnen. Kan också monteras i prefabricerade betongkonstruktioner eller i andra VA-anläggningar.
 

TEKNISK INFORMATION OCH DOKUMENTATION

 

Teknisk information

Dimension
DN 100-800
Material
HDPE/syrafast stål

Dokumentation för nedladdning

Montageanvisning Produktblad Produktblad (eng)

Bygglängder

DN PN mm