Snedsätesventiler

<p>Pneumatiskt styrt snedsätesventil för vätskor, ånga (+180°C) och gaser. Enkelverkande luftdon, fjäder stänger ventil. Antitryckslagsfunktion med inlopp under sätet. Optisk lägesvisare. Styrmedia: filtrerad torr eller smort tryckluft, gas eller neutrala vätskor.</p>
Snedsätesventil VM 1652

Pneumatiskt styrt snedsätesventil för vätskor, ånga (+180°C) och gaser. Enkelverkande luftdon, fjäder stänger ventil. Antitryckslagsfunktion med inlopp under sätet. Optisk lägesvisare. Styrmedia: filtrerad torr eller smort tryckluft, gas eller neutrala vätskor.