Spjällbackventiler

Spjällbackventil med dubbelexcentriskt lagrat spjäll för dricksvatten och vatten samt renat avloppsvatten från DN 600. Strömningstekniskt utformad för maximalt flöde. Hävarm och motvikt för justering av öppningstrycket. Hållfasthet och täthet enligt DIN 3230. Dricksvattengodkänd enligt KTW/W270.
Spjällbackventil VM 6517
Spjällbackventil med dubbelexcentriskt lagrat spjäll för dricksvatten och vatten samt renat avloppsvatten från DN 600. Strömningstekniskt utformad för maximalt flöde. Hävarm och motvikt för justering av öppningstrycket. Hållfasthet och täthet enligt DIN 3230. Dricksvattengodkänd enligt KTW/W270.