Stationär provtagare VM9962
Stationär provtagare med termostatstyrning för provtagning av vattenhaltiga vätskor med en temp. mellan 0°C och +40°C. Automatisk flasktömning och rengöring. Vakuum doseringssystem med mycket noggrann provvolym och ett extra doseringsrör för att ändra provvolymen. VF-knapp.
 

TEKNISK INFORMATION OCH DOKUMENTATION

 

Teknisk information

Bygglängder

DN PN mm

Tillbehör