Tillbehör automation

Filterregulator med högeffektiv vatten- och partikelavskiljning, används som extrautrustning till pneumatiska manöverdon. En filterregulator är en prisvärd och platsbesparande kombination av tryckregulator och luftfilter. Regulatorn reducerar och stabiliserar trycket till inställt värde, och filtret tar hand om fasta och flytande föroreningar, som dammpartiklar och kondensvatten.<br />
Filterregulator
Filterregulator med högeffektiv vatten- och partikelavskiljning, används som extrautrustning till pneumatiska manöverdon. En filterregulator är en prisvärd och platsbesparande kombination av tryckregulator och luftfilter. Regulatorn reducerar och stabiliserar trycket till inställt värde, och filtret tar hand om fasta och flytande föroreningar, som dammpartiklar och kondensvatten.
5/2-vägs in-line magnetventil, används som extrautrustning till pneumatiska manöverdon. Styrtryck 2-8 bar. Med installation av den här ventilen på den pneumatiska styrningen kan en mindre ventil användas, vilket optimerar utrymmet på en maskin. Rampsystem möjliggör montering av ventiler för mer komplexa uppgifter.<br />
In-line magnetventil VM9364
5/2-vägs in-line magnetventil, används som extrautrustning till pneumatiska manöverdon. Styrtryck 2-8 bar. Med installation av den här ventilen på den pneumatiska styrningen kan en mindre ventil användas, vilket optimerar utrymmet på en maskin. Rampsystem möjliggör montering av ventiler för mer komplexa uppgifter.
5/2-vägs namurventil, används som extrautrustning till pneumatiska manöverdon. Styrtryck 1,3-10 bar. 5W spole. Avluftning via ordinarie anslutningsportar. Matas med smord tryckluft. Monostabil, återgår till viloläge vid spänningsbortfall.<br />
Magnetventil VM9365 Namur
5/2-vägs namurventil, används som extrautrustning till pneumatiska manöverdon. Styrtryck 1,3-10 bar. 5W spole. Avluftning via ordinarie anslutningsportar. Matas med smord tryckluft. Monostabil, återgår till viloläge vid spänningsbortfall.
Potentiometer inbyggd i en box med justerbar konsol och 2D indikering för eftermontage på pneumatiska- och hydrauliska manöverdon med 90 grader vridrörelse. Utförande enligt Namur VDI/VDE 3845.<br />
Potentiometer VM9358
Potentiometer inbyggd i en box med justerbar konsol och 2D indikering för eftermontage på pneumatiska- och hydrauliska manöverdon med 90 grader vridrörelse. Utförande enligt Namur VDI/VDE 3845.
Strypljuddämpare som används tillsammans med magnetventiler och pneumatiska ställdon för hastighetsreglering och ljuddämpning. Släpper ut luft till atmosfär och minskar bullernivån. Avluftningsprocessen justeras manuellt.<br />
Strypljuddämpare
Strypljuddämpare som används tillsammans med magnetventiler och pneumatiska ställdon för hastighetsreglering och ljuddämpning. Släpper ut luft till atmosfär och minskar bullernivån. Avluftningsprocessen justeras manuellt.
Tryckluftskoppling av komposit PIF för snabbt och enkelt montage av tryckluftsslang. Slangstorlek 3-16 mm.<br />
Tryckluftskoppling
Tryckluftskoppling av komposit PIF för snabbt och enkelt montage av tryckluftsslang. Slangstorlek 3-16 mm.
Tryckluftsslang av nylon, 4 mm O/D till 16 mm O/D, minimum böjradie från 25 mm och maximalt tryck upp till 31 bar. Tryckluftsslang av polyuretan (PUR), 4 mm O/D till 16 O/D, minimum böjradie från 6 mm och maximalt tryck upp till 10 bar.<br />
Tryckluftsslang
Tryckluftsslang av nylon, 4 mm O/D till 16 mm O/D, minimum böjradie från 25 mm och maximalt tryck upp till 31 bar. Tryckluftsslang av polyuretan (PUR), 4 mm O/D till 16 O/D, minimum böjradie från 6 mm och maximalt tryck upp till 10 bar.
Ändlägesbrytarbox med 2 gränslägesbrytare inbyggda i en box med justerbar konsol och 3D indikering, för eftermontage på pneumatiska- och hydrauliska manöverdon med 90 grader vridrörelse. Utförande enligt Namur VDI/VDE 3845.<br /><br />
Ändlägesbrytarbox VM9356
Ändlägesbrytarbox med 2 gränslägesbrytare inbyggda i en box med justerbar konsol och 3D indikering, för eftermontage på pneumatiska- och hydrauliska manöverdon med 90 grader vridrörelse. Utförande enligt Namur VDI/VDE 3845.