Tillbehör ventiler

Flänspackning av EPDM. Används med flänsade ventiler, armaturer och mätinstrument. Lämplig för applikationer som kräver beständighet mot vatten, vattenånga, alkoholer, glykoler, saltlösningar samt syror och alkalier med låg koncentration. Ska inte användas med oljor, kolvätelösningsmedel eller klorerade kolväten.
Flänspackning EPDM
Flänspackning av EPDM. Används med flänsade ventiler, armaturer och mätinstrument. Lämplig för applikationer som kräver beständighet mot vatten, vattenånga, alkoholer, glykoler, saltlösningar samt syror och alkalier med låg koncentration. Ska inte användas med oljor, kolvätelösningsmedel eller klorerade kolväten.
Flänspackning av Tesnit. Används med flänsade ventiler, armaturer och  mätinstrument. Lämplig för applikationer med ånga, vatten, bensin, mineraloljor, lösningsmedel och kemikalier.
Flänspackning Tesnit
Flänspackning av Tesnit. Används med flänsade ventiler, armaturer och mätinstrument. Lämplig för applikationer med ånga, vatten, bensin, mineraloljor, lösningsmedel och kemikalier.
Handspak av aluminium för manövrering av mjuktätande vridspjällventiler DN 20-200. Låsbart begränsat område. Fjäderbelastat grepp. Rasterplatta med 16 lägen, 6 graders intervall.
Handspak VM3090
Handspak av aluminium för manövrering av mjuktätande vridspjällventiler DN 20-200. Låsbart begränsat område. Fjäderbelastat grepp. Rasterplatta med 16 lägen, 6 graders intervall.
<p>Handspak av rostfritt stål för manövrering av mjuktätande vridspjällventiler  DN 20-300. För noggranna inställningskrav, i första hand för industriapplikationer. Steglös. Graderad skala. </p>
Handspak VM3093

Handspak av rostfritt stål för manövrering av mjuktätande vridspjällventiler DN 20-300. För noggranna inställningskrav, i första hand för industriapplikationer. Steglös. Graderad skala.

Växel av inkapslad aluminium för manövrering av vridspjällventiler DN 20-400. Alla rörliga delar permanentsmorda. Angivna vridmoment har god säkerhetsfaktor och växeln tål ett överstigande av utgångsmomentet utan att skadas. Justerbara ändlägesskruvar gör det möjligt att justera den 90-gradiga rörelsen med +/- 5 grader.
Växel VM3099
Växel av inkapslad aluminium för manövrering av vridspjällventiler DN 20-400. Alla rörliga delar permanentsmorda. Angivna vridmoment har god säkerhetsfaktor och växeln tål ett överstigande av utgångsmomentet utan att skadas. Justerbara ändlägesskruvar gör det möjligt att justera den 90-gradiga rörelsen med +/- 5 grader.