Flänspackning EPDM
Flänspackning av EPDM till flänsade ventiler, armaturer och instrument för applikationer som kräver beständighet mot vatten, vattenånga, alkoholer, glykoler, saltlösningar samt syror och alkalier med låg koncentration. Tål ej oljor, kolvätelösningsmedel eller klorerade kolväten.
 

TEKNISK INFORMATION OCH DOKUMENTATION

 

Teknisk information

Material
EPDM

Bygglängder

DN PN mm