Tryckgivare

Tryckgivare med helsvetsat flushmembran för viskösa och förorenade media. För mätning av relativt och absolut tryck i vätskor och gaser. Piezoresistiv sensorteknologi. Utvecklad för kraven inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och VA.
Tryckgivare VM 9829G
Tryckgivare med helsvetsat flushmembran för viskösa och förorenade media. För mätning av relativt och absolut tryck i vätskor och gaser. Piezoresistiv sensorteknologi. Utvecklad för kraven inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och VA.
Moduluppbyggd tryckgivarserie med 19 olika anslutningsvarianter för både tryck och differenstryck. Piezoresistiv sensor med kapillärrör. Enkel att hålla ren och ingen risk för korrosion. Konstruerad för att klara spolning med högtryckstvätt.
Tryckgivare VM 9830
Moduluppbyggd tryckgivarserie med 19 olika anslutningsvarianter för både tryck och differenstryck. Piezoresistiv sensor med kapillärrör. Enkel att hålla ren och ingen risk för korrosion. Konstruerad för att klara spolning med högtryckstvätt.
<p>Programmerbar tryckgivare för VA-anläggningar och processindustri. Piezoresistiv givareknologi som reducerar temperaturpåverkan och nollpunktsdrift. Display och tangenter för konfigurering. Max. mätområde 100 bar (g).</p>
Tryckgivare VM 9839G

Programmerbar tryckgivare för VA-anläggningar och processindustri. Piezoresistiv givareknologi som reducerar temperaturpåverkan och nollpunktsdrift. Display och tangenter för konfigurering. Max. mätområde 100 bar (g).