Tryckmätning

Differenstryckmätarsats för differenstryckmätning över smutsfilter, pumpgrupper, stammar och kretsar samt varm- och kallvatten, neutrala vätskor och gaser. 2-punktsmätning standard, kan även fås för 3- och 4-punktsmätning. Vid mätning stängs ventilen på lågtryckssidan och trycket läses av. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas igen och trycket läses av igen. Skillnaden mellan avläst högtryck och lågtryck är tryckdifferensen. Driftstemperaturen får inte överstiga +185°C. Omgivningstemperaturen får inte överstiga +65°C. Kompletteras med ej dämpvätskefylld tryckmätare VM9701 i önskad skala. Max arbetstryck 75% av fullt skalvärde. Differenstryckmätarsatsen består av 1 kontrollmanometerventil, 2 avstängningsventiler, 1 korsrör, 1 anslutningsstycke, 2 radiatorkopplingar samt lock med packning.
Differenstryckmätarsats VM1125
Differenstryckmätarsats för differenstryckmätning över smutsfilter, pumpgrupper, stammar och kretsar samt varm- och kallvatten, neutrala vätskor och gaser. 2-punktsmätning standard, kan även fås för 3- och 4-punktsmätning. Vid mätning stängs ventilen på lågtryckssidan och trycket läses av. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas igen och trycket läses av igen. Skillnaden mellan avläst högtryck och lågtryck är tryckdifferensen. Driftstemperaturen får inte överstiga +185°C. Omgivningstemperaturen får inte överstiga +65°C. Kompletteras med ej dämpvätskefylld tryckmätare VM9701 i önskad skala. Max arbetstryck 75% av fullt skalvärde. Differenstryckmätarsatsen består av 1 kontrollmanometerventil, 2 avstängningsventiler, 1 korsrör, 1 anslutningsstycke, 2 radiatorkopplingar samt lock med packning.
Tryckgivare med helsvetsat flushmembran för rena eller viskösa och förorenade media. För mätning av relativt och absolut tryck i vätskor och gaser. Loopmatad. Piezoresistiv sensorteknologi som reducerar temperaturpåverkan och nollpunktsdrift.
Tryckgivare VM9829G
Tryckgivare med helsvetsat flushmembran för rena eller viskösa och förorenade media. För mätning av relativt och absolut tryck i vätskor och gaser. Loopmatad. Piezoresistiv sensorteknologi som reducerar temperaturpåverkan och nollpunktsdrift.
<p>Moduluppbyggd tryckgivare för de flesta media. Flera anslutningsvarianter, även hygieniska. Korrosionståligt material. Loopmatad. Enkel att hålla ner, tål att överspolas när den är installerad. Hus med rejäl skärmning.</p><p> </p><p> </p>
Tryckgivare VM9830

Moduluppbyggd tryckgivare för de flesta media. Flera anslutningsvarianter, även hygieniska. Korrosionståligt material. Loopmatad. Enkel att hålla ner, tål att överspolas när den är installerad. Hus med rejäl skärmning.

 

 

<p>Programmerbar tryckgivare för VA-anläggningar och processindustri. Piezoresistiv givarteknologi som reducerar temperaturpåverkan och nollpunktsdrift. Loopmatad. Display och tangenter för konfigurering. Max. mätområde 100 bar (g).<br /></p>
Tryckgivare VM9839G

Programmerbar tryckgivare för VA-anläggningar och processindustri. Piezoresistiv givarteknologi som reducerar temperaturpåverkan och nollpunktsdrift. Loopmatad. Display och tangenter för konfigurering. Max. mätområde 100 bar (g).

Tryckmätare för VVS standard DN 100 med dubbel skala i bar/kPa, bar/MPa. Ej dämpvätskefylld. Stort fönster för tydlig avläsning även på lite längre avstånd. Mätnoggrannhet kl. 1,6. Avvikelse +/- 1,6% kan förekomma över hela skalområdet vid +20°C. Omgivningstemperatur från -10°C till +70°C. Stort urval av anslutningar och skalor.
Tryckmätare VM9701
Tryckmätare för VVS standard DN 100 med dubbel skala i bar/kPa, bar/MPa. Ej dämpvätskefylld. Stort fönster för tydlig avläsning även på lite längre avstånd. Mätnoggrannhet kl. 1,6. Avvikelse +/- 1,6% kan förekomma över hela skalområdet vid +20°C. Omgivningstemperatur från -10°C till +70°C. Stort urval av anslutningar och skalor.
Dämpvätskefylld tryckmätare för luft, icke aggressiva vätskor och gaser i industri- och VVS-applikationer där tryckstötar och vibrationer kan förekomma. Stort fönster för tydlig avläsning även på lite längre avstånd.
Tryckmätare VM9706
Dämpvätskefylld tryckmätare för luft, icke aggressiva vätskor och gaser i industri- och VVS-applikationer där tryckstötar och vibrationer kan förekomma. Stort fönster för tydlig avläsning även på lite längre avstånd.
Tryckmätare för applikationer med kyla, vatten, värme och inom industri. Stort fönster för tydlig avläsning även på lite längre avstånd. Mätnoggrannhet kl. 1,6. Omgivningstemperatur från -20°C till +60°C. Centrerad anslutning bakåt. Stort urval av anslutningar och skalor.<br />
Tryckmätare VM9710
Tryckmätare för applikationer med kyla, vatten, värme och inom industri. Stort fönster för tydlig avläsning även på lite längre avstånd. Mätnoggrannhet kl. 1,6. Omgivningstemperatur från -20°C till +60°C. Centrerad anslutning bakåt. Stort urval av anslutningar och skalor.
Tryckmätarsats  för tryckmätning i ledningar med varmt/kallt vatten, värme-/kylvatten,  ånga, neutrala vätskor och gaser. Max arbetstemperatur +185°C.  Tryckmätarsatsen består av en kontrollmanometerventil, manometerventil,  anslutningsstycke, vattensäcksrör, svetsstuds och planpackningar.  Lämplig för ångpannor och andra tryckkärl där föreskrifterna kräver  uttag för kontrollmanometer. Förses med ej dämpvätskefylld tryckmätare  0-... bar, beställs separat. Omgivningstemperatur -20°C till +65°C. Vid  tryckmätning på ånga eller heta vätskor ska tryckmätaren skyddas mot hög  temperatur.
Tryckmätarsats VM1120
Tryckmätarsats för tryckmätning i ledningar med varmt/kallt vatten, värme-/kylvatten, ånga, neutrala vätskor och gaser. Max arbetstemperatur +185°C. Tryckmätarsatsen består av en kontrollmanometerventil, manometerventil, anslutningsstycke, vattensäcksrör, svetsstuds och planpackningar. Lämplig för ångpannor och andra tryckkärl där föreskrifterna kräver uttag för kontrollmanometer. Förses med ej dämpvätskefylld tryckmätare 0-... bar, beställs separat. Omgivningstemperatur -20°C till +65°C. Vid tryckmätning på ånga eller heta vätskor ska tryckmätaren skyddas mot hög temperatur.