CSA

Ett privatägt italienskt tillverkande företag, som grundades 1987, vars kärnverksamhet är tillverkning av ventiler och skräddarsydda lösningar för tryckreducering, reglering och överspänningsförebyggande av trycksatta system främst för vattenverk, avlopp och specialtillämpningar som havsvatten och industri. Bland företagets produkter hittar vi flottörventiler, luftningsventiler, reducerventiler, tryckdämpande ventiler och vattenhydrauliskt styrda ventiler.