Ebro Armaturen

Ett privatägt tyskt företag som efter mer än 40 år av utveckling, produktion och försäljning av avstängnings- och reglerventiler för industriella tillämpningar rankas med de ledande producenterna. Erbjuder innovativa lösningar och ett brett spektrum av produkter och tjänster, som omfattar standardventiler för standardapplikationer och högpresterande ventiler och automationsteknik för extrema applikationer. Produktionen baseras på toppmodern CAD / CAM-teknik och företagets kvalitetsledningssystem försäkrar en hög tillförlitlighet och garanterar säkerheten och högsta hållbarheten. Bland företagets produkter hittar vi vridspjällventiler och slangventiler samt eldon och luftdon för automatiserade ventiler.