ERHARD

ERHARD är en ledande Europeisk tillverkare av ventiler, både vad gäller storlek, utveckling, design och tillverkning. ERHARD har haft egen tillverkning av ventiler i över 145 år och är ett mycket välkänt varumärke för installationer inom vatten och avlopp (VA), energi och industri. Bland företagets produkter märks bl.a. kilslidventiler, skjutspjällventiler, slussluckor, vridspjällventiler och kulventiler. Det är viktiga produkter som säkerställer säker och ekonomisk drift i VA-verk, energiverk och på industrier under många år.