MAXX

MAXX utvecklar och tillverkar vätskeprovtagningsanordningar för standardapplikationer, men också för provtagning under de svåraste förhållanden. MAXX är specialister på provtagning och representeras av Ventim på den svenska marknaden. MAXX är en mycket stark partner för utvecklingen av vårt instrumentprogram då provtagning ofta går hand i hand med flödesmätning. En stor fördel för dig som kund är att MAXX produkter har samma menystruktur i samtliga enheter.