Nivus

Ett tyskt företag, grundat 1967, som utvecklar och tillverkar mätutrustning. Produktportföljen innehåller noggranna system för flödesmätning, flödeshastighet, nivåmätning, tryckmätning och mätning av vattenkvalitet. Nivus erbjuder även programvara för loggning av data och för analys av mätresultat. Bland företagets produkter hittar vi stationära och portabla flödesmätare samt datalogger, nivågivare och regnmätare.