Ventim vinnare i upphandling!

Ventim tecknar ramavtal med SINFRA på fjärrvärme- och fjärrkylecentraler samt tillhörande produkter, system och tjänster.

SINFRA (f.d. Värmek) har genomfört en upphandling av fjärrvärme- och fjärrkylecentraler och Ventim är ett av de företag som har gått vinnande ur processen och nu tecknat ramavtal med SINFRA. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år.

 

Detta innebär att Ventim erhåller ytterliga ett ramavtal med SINFRA, förutom vårt ramavtal på fjärrvärmeventiler, och det är ett strategiskt steg mot att bli en ledande och komplett leverantör gentemot affärsområde Energi.

 

Ventim har i detta skede även rekryterat sakkunnig personal i form att Mikael Edsand, produktansvarig Fjärrvärme- och Fjärrkylecentraler.

 

Ramavtalet öppnar för stora försäljningsmöjligheter mot fjärrvärmemarknaden med våra undercentraler:

  • Lägenhet
  • Villa
  • Större Undercentraler, Fjärrvärme och Fjärrkyla

Kontakta Mikael Edsand på mobilnr 0766-698867 om du vill veta mer.