Luftningsventiler med AS-teknik

Ett säkert val som skyddar mot tryckslag.

AS-teknologin erhålls genom en automatisering bestående av en rostfri metallskiva, en fjäder och en axel som är placerade ovanpå luftningsventilen. Så snart förhållanden med negativt tryck inträffar dras skivan ner och luft kommer obegränsat in genom huvudöppningen på ventilen. När trycket blir positivt igen drar fjädern upp skivan vilket tillåter luftutflöde genom justerbara öppningar och skapar genom mottryck skydd mot tryckslag.

 

AS-tekniken är definitivt det säkrare valet under många omständigheter.

 

Se animation som visar hur AS-luftningsventiler fungerar som skydd i pumpstationer