Vridspjällventiler

Metalltätande rökgasspjäll av gjutjärn med centriskt lagrad  spjällskiva i stål eller gjutjärn beroende på dimension. Försedd med spak, lämplig att automatisera. För applikationsområden som cementfabriker, gasturbiner, gjuterier, glasfabriker, industriugnar, keramiska ugnar, krematorier och smältverk.
Rökgasspjäll VM5221
Metalltätande rökgasspjäll av gjutjärn med centriskt lagrad spjällskiva i stål eller gjutjärn beroende på dimension. Försedd med spak, lämplig att automatisera. För applikationsområden som cementfabriker, gasturbiner, gjuterier, glasfabriker, industriugnar, keramiska ugnar, krematorier och smältverk.
Mjuktätande vridspjällventil av gjutjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Ventilhus i segjärn från DN 350. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för vätskor, luft  och gaser.
Vridspjällventil VM3001
Mjuktätande vridspjällventil av gjutjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Ventilhus i segjärn från DN 350. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för vätskor, luft och gaser.
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad  spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. Design med dubbelfläns, lämplig som ändventil. För vätskor, luft  och gaser.
Vridspjällventil VM3001F med delad axel
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. Design med dubbelfläns, lämplig som ändventil. För vätskor, luft och gaser.
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad   spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Genomgående axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. Design med dubbelfläns, lämplig som ändventil. För vätskor, luft  och gaser.
Vridspjällventil VM3001F med genomgående axel
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Genomgående axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. Design med dubbelfläns, lämplig som ändventil. För vätskor, luft och gaser.
Mjuktätande vridspjällventil av gjutjärn med centriskt lagrad  spjällskiva i alubrons och manschett av NBR. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för bräckt vatten och havsvatten.
Vridspjällventil VM3004
Mjuktätande vridspjällventil av gjutjärn med centriskt lagrad spjällskiva i alubrons och manschett av NBR. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för bräckt vatten och havsvatten.
Mjuktätande vridspjällventil av gjutjärn med centriskt lagrad  spjällskiva i syrafast stål och manschett av NBR. Ventilhus i segjärn från DN 350. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för vätskor, luft  och gaser.
Vridspjällventil VM3005
Mjuktätande vridspjällventil av gjutjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av NBR. Ventilhus i segjärn från DN 350. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för vätskor, luft och gaser.
Mjuktätande vridspjällventil av gjutjärn med centriskt lagrad  spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Med hög hals för  överisolering. Delad axel. Manövreras manuellt med spak som medföljer leveransen. Ska inte automatiseras med ställdon. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för on/off manövrering och temperaturmätning i värmesystem och kylvattensystem. Termometer beställs separat.
Vridspjällventil VM3006
Mjuktätande vridspjällventil av gjutjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Manövreras manuellt med spak som medföljer leveransen. Ska inte automatiseras med ställdon. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för on/off manövrering och temperaturmätning i värmesystem och kylvattensystem. Termometer beställs separat.
Vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad  spjällskiva i stål (PTFE-beklädd) och manschett med minst 3 mm PTFE samt undergummi av silikon för god elasticitet och stabilitet. Axel och spjällskiva i ett stycke. 2-delat ventilhus. Kompletteras  med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Livsmedelsgodkänd enligt FDA EG 1935/2004. Lämplig för kemiska media och högkorrosiva media.
Vridspjällventil VM3015
Vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i stål (PTFE-beklädd) och manschett med minst 3 mm PTFE samt undergummi av silikon för god elasticitet och stabilitet. Axel och spjällskiva i ett stycke. 2-delat ventilhus. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Livsmedelsgodkänd enligt FDA EG 1935/2004. Lämplig för kemiska media och högkorrosiva media.
Vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad  spjällskiva i stål  (PTFE-beklädd) och manschett med minst 3 mm PTFE samt undergummi av  silikon för god elasticitet och stabilitet. Axel och spjällskiva i ett  stycke. 2-delat ventilhus. Kompletteras  med manöverdon, beställs  separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Livsmedelsgodkänd enligt FDA EG 1935/2004. Lämplig för kemiska media och högkorrosiva media.
Vridspjällventil VM3016
Vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i stål (PTFE-beklädd) och manschett med minst 3 mm PTFE samt undergummi av silikon för god elasticitet och stabilitet. Axel och spjällskiva i ett stycke. 2-delat ventilhus. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Livsmedelsgodkänd enligt FDA EG 1935/2004. Lämplig för kemiska media och högkorrosiva media.
Vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad  spjällskiva i stål  (PTFE-beklädd) och manschett med minst 3 mm PTFE samt undergummi av  silikon för god elasticitet och stabilitet. Axel och spjällskiva i ett  stycke. 2-delat ventilhus. Kompletteras  med manöverdon, beställs  separat. Design med dubbelfläns, lämplig som ändventil. Livsmedelsgodkänd enligt FDA EG 1935/2004. Lämplig för kemiska media och högkorrosiva media.
Vridspjällventil VM3017
Vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i stål (PTFE-beklädd) och manschett med minst 3 mm PTFE samt undergummi av silikon för god elasticitet och stabilitet. Axel och spjällskiva i ett stycke. 2-delat ventilhus. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. Design med dubbelfläns, lämplig som ändventil. Livsmedelsgodkänd enligt FDA EG 1935/2004. Lämplig för kemiska media och högkorrosiva media.
Mjuktätande vridspjällventil av aluminium med centriskt lagrad  spjällskiva i syrafast stål och manschett av specialgummi; EPDM special. Med hög hals för  överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs  separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för badvatten.
Vridspjällventil VM3021E
Mjuktätande vridspjällventil av aluminium med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av specialgummi; EPDM special. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för badvatten.
Mjuktätande vridspjällventil av aluminium med centriskt lagrad  spjällskiva i syrafast stål och manschett av blå Viton®. Med hög hals för  överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs  separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för badapplikationer.
Vridspjällventil VM3021VB
Mjuktätande vridspjällventil av aluminium med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av blå Viton®. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för badapplikationer.
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad   spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. För vätskor, luft  och gaser.
Vridspjällventil VM3040
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. För vätskor, luft och gaser.
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad   spjällskiva i syrafast stål och manschett av NBR. Delad axel.  Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Gasgodkänd enligt DVGW 13774. För luft, gaser och biogas.
Vridspjällventil VM3040G
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av NBR. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Gasgodkänd enligt DVGW 13774. För luft, gaser och biogas.
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad   spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM KTW. Delad axel.  Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Dricksvattengodkänd enligt DVGW W270. För vätskor, luft och gaser.
Vridspjällventil VM3040W
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM KTW. Delad axel. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Dricksvattengodkänd enligt DVGW W270. För vätskor, luft och gaser.
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad   spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Med hög hals för  överisolering. Delad axel. Manövreras manuellt med spak som medföljer  leveransen. Ska inte automatiseras med ställdon. För inspänning mellan  flänsar. Lämplig för on/off manövrering och temperaturmätning i värmesystem och  kylvattensystem. Termometer beställs separat.
Vridspjällventil VM3046
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål och manschett av EPDM. Med hög hals för överisolering. Delad axel. Manövreras manuellt med spak som medföljer leveransen. Ska inte automatiseras med ställdon. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för on/off manövrering och temperaturmätning i värmesystem och kylvattensystem. Termometer beställs separat.
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med flänsar och svetsat säte, vågformad spjällskiva i segjärn och tätning av EPDM. Dubbelexcentrisk konstruktion. Manövreras med SKG-växel, kan automatiseras med elektriskt manöverdon. Dricksvattengodkänd enligt KTW och DVGW W270 och godkänd för gas upp till DN 600. Lämplig för vatten, dricksvatten och renat avloppsvatten.
Vridspjällventil VM3130
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med flänsar och svetsat säte, vågformad spjällskiva i segjärn och tätning av EPDM. Dubbelexcentrisk konstruktion. Manövreras med SKG-växel, kan automatiseras med elektriskt manöverdon. Dricksvattengodkänd enligt KTW och DVGW W270 och godkänd för gas upp till DN 600. Lämplig för vatten, dricksvatten och renat avloppsvatten.
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med lösflänsar och svetsat säte,  vågformad spjällskiva i segjärn och tätning av EPDM. Dubbelexcentrisk  konstruktion. Manövreras med SKG-växel, kan automatiseras med elektriskt manöverdon. Dricksvattengodkänd enligt DVGW. Lämplig för vatten, dricksvatten och renat avloppsvatten.
Vridspjällventil VM3131
Mjuktätande vridspjällventil av segjärn med lösflänsar och svetsat säte, vågformad spjällskiva i segjärn och tätning av EPDM. Dubbelexcentrisk konstruktion. Manövreras med SKG-växel, kan automatiseras med elektriskt manöverdon. Dricksvattengodkänd enligt DVGW. Lämplig för vatten, dricksvatten och renat avloppsvatten.
Metalltätande vridspjällventil av stål med flänsar och strömningstekniskt utformad  spjällskiva. Trippelexcentrisk konstruktion. Lamelltätning ger maximal täthet och elasticitet som kompenserar för temperaturvariationer. Kompletteras med manöverdon, beställs separat.
Vridspjällventil VM3137
Metalltätande vridspjällventil av stål med flänsar och strömningstekniskt utformad spjällskiva. Trippelexcentrisk konstruktion. Lamelltätning ger maximal täthet och elasticitet som kompenserar för temperaturvariationer. Kompletteras med manöverdon, beställs separat.
Metalltätande vridspjällventil av stål med centriskt lagrad  spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för vätskor, ånga  och gaser.
Vridspjällventil VM3210
Metalltätande vridspjällventil av stål med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för vätskor, ånga och gaser.
Metalltätande vridspjällventil av syrafast stål med centriskt lagrad   spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk  konstruktion ger låga vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat  utförande med genomgående axel. Justerbar packbox. Kompletteras med  manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig  för vätskor, ånga  och gaser.
Vridspjällventil VM3211
Metalltätande vridspjällventil av syrafast stål med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. För inspänning mellan flänsar. Lämplig för vätskor, ånga och gaser.
Metalltätande vridspjällventil av stål med centriskt lagrad   spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga  vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående  axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs  separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. För vätskor, ånga  och gaser.
Vridspjällventil VM3214
Metalltätande vridspjällventil av stål med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. För vätskor, ånga och gaser.
Metalltätande vridspjällventil av syrafast stål med centriskt lagrad   spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga  vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående  axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs  separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. För vätskor, ånga  och gaser.
Vridspjällventil VM3215
Metalltätande vridspjällventil av syrafast stål med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. För vätskor, ånga och gaser.
Metalltätande vridspjällventil av stål med centriskt lagrad    spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga  vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående  axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs   separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Fire-safe. För tuffa applikationer och media med fasta partiklar.
Vridspjällventil VM3216
Metalltätande vridspjällventil av stål med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Fire-safe. För tuffa applikationer och media med fasta partiklar.
Metalltätande vridspjällventil av syrafast stål med centriskt lagrad    spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga   vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående   axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs   separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil.  Fire-safe. För tuffa applikationer och media med fasta partiklar.
Vridspjällventil VM3217
Metalltätande vridspjällventil av syrafast stål med centriskt lagrad spjällskiva i syrafast stål. Dubbelexcentrisk konstruktion ger låga vridmoment och lågt slitage. Hus i odelat utförande med genomgående axel. Justerbar packbox. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. LUG utförande med gängade hål, lämplig som ändventil. Fire-safe. För tuffa applikationer och media med fasta partiklar.
Vridspjällventil av PVC med centriskt lagrad  spjällskiva i EPDM-gummerad aluminiumlegering. Korrosionsbeständig. Levereras med handspak VM3082 av polyamid (PA), lämplig att automatisera. Limmuff. För exempelvis badanläggningar med klorerat vatten.
Vridspjällventil VM8002
Vridspjällventil av PVC med centriskt lagrad spjällskiva i EPDM-gummerad aluminiumlegering. Korrosionsbeständig. Levereras med handspak VM3082 av polyamid (PA), lämplig att automatisera. Limmuff. För exempelvis badanläggningar med klorerat vatten.