Syrafasta filterpatroner

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi syrafasta filterpatroner för frätande media, höga flöden och temperaturer inom bland annat läkemedel, finkemi, kosmetika. dricksvatten, fordonsindustri och petrokemi.

Syrafasta filterpatroner finns i cylinriskt utförande och i veckat utförande. Val av utförande beror bland annat på filtermedia, temperatur, viskositet, flöde, typ av partiklar och kemisk kompatibilitet. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av syrafast filterpatron.