Temperaturreglerventiler

Tillsammans med ARI erbjuder vi temperaturreglerventiler i olika material och utföranden för reglering av temperaturen i industriella värme och kylsystem samt i VVS installationer.

Temperaturreglerventiler arbetar utifrån principen termisk expansion. Ventiltypen är självverkande och behöver varken pneumatisk eller elektrisk försörjning för sin drift utan är vad som också går under benämningen egenmediastyrd. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av temperaturreglerventil.