• Multiplex MPX
Multiplex MPX

Multiplex MPX

Multiplex för givaranslutning till NivuFlow 750 typ M9. För upp till 3 st flödeshastighetsgivare, 1 st OCL nivågivare och 2 st 2-trådsgivare.