• Flänspackning Tesnit
Flänspackning Tesnit

Flänspackning Tesnit

Flänspackning av Tesnit. Används med flänsade ventiler, armaturer och mätinstrument. Lämplig för applikationer med ånga, vatten, bensin, mineraloljor, lösningsmedel och kemikalier.
Material
Tesnit