Trippelexcentriska vridspjällventiler

Ventim erbjuder trippelexcentriska vridspjällventiler för avstängning och reglering av vätskor, ånga och gaser inom olika branscher som energi, kemi, papper- och cellulosa, gruvnäring, marin och varv, olja och gas samt socker. Konstruktionen är i det närmaste underhållsfri och därför ett bra val när det finns önskemål om att köra långa perioder mellan ordinarie service.

Trippelexcentrisk konstruktion innebär att spjällskivan likformigt lämnar sätet vid mindre än en grads öppning och att slitaget därför är nästan obefintligt vid öppning och stängning. Ventiltypen används för både rena och förorenade vätskor, ånga och gaser. Den är ett utmärkt val för massaapplikationer där fibrerna lätt klipps av. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av trippelexcentrisk vridspjällventil.