Tryckgivare

Ventim erbjuder trycktransmittrar, tryckgivare, för mätning och övervakning av relativt tryck och absolut tryck. Varianter finns även för att mäta differenstryck.

Tryckgivare omvandlar befintligt tryck i systemet till en läsbar enhet. Val av tryckgivare beror bland annat på hur din process ser ut, hur noggrant resultatet måste visas, vilken miljö givaren ska sitta i, temperatur och om det finns vibrationer. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av tryckgivare.