Tvångsstyrda magnetventiler

Tillsammans med ODE erbjuder vi tvångsstyrda magnetventiler för styrning av vätskor och gaser i fasta rörsystem. Det står dig fritt att beställa ventilen som färdigmonterad enhet eller som separat magnetventil och spole.

Tvångsstyrda magnetventiler kombinerar fördelarna med direktverkande och servostyrda magnetventiler. Dels kan de öppnas och stängas från 0 bar utan stöd från media, dels har de en pilotfunktion som möjliggör omkoppling vid höga tryck i kombination med stora diametrar. Val av utförande beror på hur din process ser ut. För rätt dimensionering behöver hänsyn tas till bland annat rördimension, fluid, tryck, temperatur och spänning. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av tvångsstyrd magnetventil.