Vår värdegrund

Prestigelöshet

Vi visar respekt genom att vara öppna och lyhörda mot våra medarbetare, kunder och leverantörer. Vi är viktigare än jag. Vi är lojala mot våra medarbetare och uppträder som lagspelare i varje
situation samt strävar efter samarbete och sammanhållning i teamet. Vi hjälper alltid till när Vi ser att medarbetare är överbelastade och Vi är ödmjuka genom att våga be om hjälp samt dela med oss av våra kunskaper.
 

Affärsmässighet

Vi ser till att använda oss av de resurser som finns inom företaget i form av kunskap, kompetens och produkter. Vi sätter och förankrar tydliga mål samt tar ansvar för att aktivt följa upp dessa. Vi tar ansvar mot kund kring det Vi lovat.
 

Kvalitet

Vi ska alltid uppfattas som ett kvalitetsföretag rörande både våra produkters kvalitet och vår kunskap samt den erfarenhet som våra medarbetare besitter.
 

Engagemang

Vi är ett team som med god laganda samarbetar för att ge effektiva lösningar och snabba svar till våra kunder. Inget fall är för litet för oss, utan i samtliga fall oavsett sak så är Vi 100% engagerade, både som individ/-er och som företag. Vi ger våra kunder snabb återkoppling och är noga med att hålla angivna tidsramar.
 

Tillgänglighet

Vi ser till att alltid vara tillgängliga för våra kunder, leverantörer och våra medansvariga. Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer genom att respektera tider och ge bästa möjliga service utifrån kundens behov och våra produkter och service.