Vibrationsdämpare

Tillsammans med Ebro erbjuder vi vibrationsdämpare för att minska vibrationer och dämpa ljudnivån i rörledningar.

I rörledningar uppstår ibland oönskade rörelser och krafter till följd av exempelvis vibrationer och tryckslag. Vibrationsdämparen uppgift är att fånga upp och minska dessa rörelser vilket stabiliserar systemet samtidigt som det sänker ljudnivån. Val av vibrationsdämpare beror på dina förutsättningar. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av vibrationsdämpare.