Vridspjällventiler

Tillsammans med Ebro och ERHARD erbjuder vi ett av marknadens största urval av vridspjällventiler. Det här är i många fall den optimala ventilen, bland annat på grund av den korta bygglängden och att den är enkel att installera och automatisera. Vridspjäll passar utmärkt för rena och förorenade media som vätskor, gaser och ånga.

Vridspjällventilen öppnas och stängs med en spjällskiva. Spjället är oftast centriskt lagrat i huset men det kan också ha en dubbelexcentrisk eller trippelexcentrisk konstruktion. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av vridspjällventil.