Vridspjällventiler i andra utföranden

Tillsammans med Ebro erbjuder vi vridspjällventiler i PVC för korrosiva applikationer, exempelvis badanläggningar med klorerat vatten.

Vridspjällventilen öppnas och stängs med en spjällskiva som manövreras 90 grader och är centriskt lagrad i huset. Ventilen manövreras enkelt med spak. Den kan också automatiseras med pneumatiskt eller elektriskt manöverdon. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av vridspjällventil.