Ventiler och mätinstrument för hållbara och säkra flödesprocesser

Här på ventim.se stiger du in i en värld av ventiler och mätinstrument för avstängning, reglering och styrning av vätskor, gaser och fasta media. Oavsett om du är ute efter helsvetsade kulventiler för fjärrvärme, skjutspjällventiler för din slamprocess, säkerhetsventiler för avblåsning av övertryck eller magnetventiler för industrimaskiner så hittar du dem här hos oss.

Läs mer

"

Vår personal har kunskapen som krävs för detta och en stor dos passion

Vi värnar om miljön!

"

Miljöhänsyn är en naturlig del av vår affärsverksamhet

Ventim verkar i en bransch där miljöfrågorna är i fokus och vi satsar på att ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete som bygger på ett nära samarbete mellan anställda, kunder och leverantörer. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan främst inom områdena transporter, inköp och energiförbrukning. Den externa revisionsfirman RISE har kvalitetscertifierat vårt miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringarna är ett kvitto på...

Läs mer