• Flödesgivare CSP kanal
Flödesgivare CSP kanal

Flödesgivare CSP kanal

Flödesgivare för flödeshastighetsmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler i större dimensioner. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow Mobile 750 från Nivus.
Temperatur
-40°C till +80°C