Flödesmätning

Tillsammans med bland annat Krohne och Nivus erbjuder vi ett brett urval av mätinstrument för flödesmätning och vi har lösningar för kunder inom bland annat vatten och avloppsrening, papper- och cellulosa, energi, gruvnäring, kemi, läkemedel, olja och raffinaderi.

Korrekt flödesmätning kräver god kunskap om mätare, mätmetoder, signaler, media, tryck och temperatur. Vart mätaren ska sitta är också avgörande för rätt val av mätare. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av mätinstrument för flödesmätning.