Bottenventiler

Tillsammans med bland annat ERHARD och RuB erbjuder vi bottenventiler i olika material och utföranden för att förhindra återströmning av ett flöde, exempelvis självverkande bottenventiler som är strömningstekniskt utformade för maximalt flöde.

Bottenventilen är i sin grundkonstruktion en backventil som installeras i änden på en sugledning, ofta med silkorg. Ventilerna finns i flera olika material och med olika anslutningar. Bottenventilen används för att förhindra återströmning av vätska i exempelvis brunnar och bevattningsanläggningar. Val av utförande beror bland annat på hur din process ser ut, vilken fluid ledningen innehåller, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av bottenventil.