Filterpatroner

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi ett stort och brett utbud av filterpatroner, allt från standardfilter till ersättningsprodukter och specialfilter.

Filterpatroner delas in i nominella och absoluta filter som kan vara yt- eller djupfiltrerande. Val av utförande beror bland annat på filtermedia, temperatur, viskositet, flöde, typ av partiklar och kemisk kompatibilitet. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av filterpatron.